Timeoppgave 19 November 2018.

Fiberoptikk.

Oppgaver

Du skal dimensjonere et singlemodus fiberoptisk anlegg. Det brukes en fiberkabel med en dempning på 0,4 [dB/km] og en dispersjon på 3,5 [ps/nm·km], ved bølgelengden 1300 [nm]. Det brukes en 1300 [nm] laser som sender, og den har en innkoblet effekt i fiberen på 0,0 [dBm]. Fiberkabelen er fast montert i begge ender. Det brukes altså ingen kontakter. Fiberkabelen leveres i lengder på 1 kilometer. Skjøtetapet er i gjennomsnitt 0,1 [dB]. Innkoblingstap ved mottager er 1 [dB]. Mottageren har en følsomhet på - 50,0 [dBm]

  1. Hva blir maksimal kabelstrekning?

  2. Hva blir kravet til spektral båndbredde på laseren hvis datahastigheten er 20 [Gbit/s], og det brukes den maksimale kabelstrekningen du regnet ut i 1) ?


Tilbake til timeoversikt