ITF20218 Datakommunikasjon - høsten 2018

Øving nr. 1.
Innlevering senest mandag 3.September.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Innføring i datakom.
Svarene kan finnes i kap.1 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hva heter de forskjellige lagene i "Internet Protocol Stack".

  2. Gi en beskrivelse av hva hvert lag sier om arbeidsoppgavene til en protokoll i det laget.

  3. Hvorfor er denne lagdelingen laget, som du finner i Internet Protokoll Stack?

  4. Hva er hovedforskjellen mellom OSI referanse modellen og Internet Protokoll Stack?

  5. Hva er en protokoll, og hva slags type informasjon finner du i en protokoll?

  6. Hva er forskjellene på en bit, en byte og en datapakke?

  7. Beskriv en typisk datapakke.

 


Tilbake til Fag ITF20218 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20218 - innleveringer