ITF20218 Datakommunikasjon - høsten 2018

Øving nr. 2.
Innlevering senest mandag 17.September.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Nettverklaget.
Svarene kan finnes i kap.4 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

 1. Anta at du har fått tildelt et nett med nett-adresse 158.29.16.00 og maske 255.255.248.0, av din internettleverandør.

  1. Istedet for å angi ditt nett med nett-adresse og maske slik som over, kan det skrives på en annen måte. Hvordan skrives det?

  2. Hvor mange host kan du tilknytte ditt nett?

  3. Hva blir broadcast-adressen?

  4. Hva blir høyeste og laveste IP-adresse på en host på dette nett?

 2. Nå skal du dele ditt nett opp i to like store subnett.

  1. Hva blir nett-adressene på disse to nett?

  2. Hva blir masken på disse to nett?

  3. Hva blir broadcast-adressene?

  4. Hva blir høyeste og laveste IP-adresse på en host på hvert av disse nett?

 3. Nå skal du lage seks like store subnett, i stedet for to like store subnett.

  1. Hva blir nett-adressene på disse nett?

  2. Hva blir masken på disse nett?

  3. Hvis nettene ikke trengte å være like store, hvordan kunne nettadressene, med maske blitt da?

 4. En bedrift har sitt hovedkontor i Halden. Bedriften skal opprette et nytt kontor i Fredrikstad. Hovedkontoret i Halden har et lokalnett som er delt i to subnett, Ethernet 1 og Ethernet 2, koblet sammen med en ruter (Ruter 1). Bedriften er koblet til Internet via den samme ruteren. Kontoret i Fredrikstad skal tilknyttes hovedkontoret via en punkt-til-punkt forbindelse. Da dette skjer, vil punkt A, på Ruter 1, kobles til punkt B. Se på figuren under

  La oss først se på kontoret i Halden. IP-adressene de fikk på sitt nett var 139.26.154.00/24. Dette har bedriften delt opp i subnett. Adressemasken på subnettene (Ethernet 1 og Ethernet 2) er 255.255.255.224. Nettadressen på Ethernet 1 er 139.26.154.64. og på Ethernet 2 er 139.26.154.32.

  IP-nett

  1. Hvor mange PC'er kan tilknyttes Ethernet1 ?
  2. PC1 og PC2 må få hver sin IP-adresse. Hvilke IP-adresser kan de få?
  3. Hva er høyeste og laveste IP-adresse på Ethernet2? – Forklar hvordan du kommer frem til svaret.
  4. Hva er broadcastadressen til Ethernet1?

 5. Nå skal kontoret i Fredrikstad tilknyttes kontoret i Halden. Bedriften setter opp en punkt-til-punkt forbindelse mellom de to kontorene. (Punkt A og B knyttes sammen).

  1. Hvilke IP-adresser får hvert endepunkt i forbindelsen mellom de to kontorene, og hva blir nettmasken? Ta hensyn til at bedriften ønsker å utnytte IP-nummrene best mulig.
  2. Hva blir nettadresseet til Ethernet3?
  3. Hva blir nettmasken til Ethernet3?
 6. Hva er DHCP, og hvordan virker den?

 


Tilbake til Fag ITF20218 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20218 - innleveringer