ITF20218 Datakommunikasjon - høsten 2018

Øving nr. 6.
Innlevering senest onsdag 31.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Applikasjonslaget og transportlaget.
Svarene kan finnes i kap.2 og 3 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hva er DNS? Forklar litt om virkemåten.

  2. Hva slags info ligger i en record i DNS?

  3. SMTP har en del svakheter. Gi en kort beskrivelse av (en del av) disse.

  4. Nevn de tre mest kjente protokollene som brukes mellom en epost server og en klient. Forklar kort om forskjellene på de.

  5. Hva er VPN? Forklar litt om det.

  6. Hva er VLAN? Forklar litt om det.

  7. Forklar hvordan checksum på transportlaget virker. Angi hva bitverdien i checksum feltet blir, hvis du sender 3 stk 16 bit data. Det som sendes er de 8 bit ASCII-verdiene: 'A8' , '3F' og 'fa'. Ta med hvordan du kom fram til checksummen.

 


Tilbake til Fag ITF20218 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20218 - oppgaver