IPv6 adresse

IPv6 address

En IPv6 består av 128 bit, eller 16 byte. Det brukes hexadesimal notasjon, med kolon mellom hver 16 bit.

Vanligvis blir en IPv6 adresse forkortet:

Skriv en forkortet form av IPv6 adressen:

2001:067c:00e0:0000:0000:0023:0000:0016