ITF20219 Datanettverk 2020

Din besvarelse på denne oppgaven teller 40% på eksamenskarakteren. Den skal leveres som en pdf fil, sammen med hovedeksamen i Inspera. Det blir dermed to filer du skal levere, en som er denne oppgaven, og en som er hovedeksamen. Hovedeksamen blir på 2 timer, fra 9:00 til 11:00, på eksamensdagen. Hvilken dag denne eksamen blir, vil bli gitt av eksamenskontoret.
Navnet på fila må inneholde ditt kandidatnummer og del2. Hvis f.eks ditt kandidatnummer er 123, så skal pdf-fila ha navnet kand-123-del2

Du må skrive teksten med dine egne ord, på norsk. Plagiat er ikke lov. Figurer kan du ta fra internet.

Del-eksamen. Oppgave:

Wireless

Du skal utrede om (beskrive) forskjellige typer wireless datakommunikasjon. Du må ta med både WiFi, WiMax, Bluetooth og ZigBee. Mobiltelefon skal du ikke ta med. Husk å ta med info om stack'en, lag 1 og lag 2. Husk at du må ta med aksessmetoder, nettverkstopologier, adressering og frekvenser. Nevn også navnet på standarden for de forskjellige wireless.

 

Svar på spørsmål om oppgaven:

I pdf-dokumentet dere skal levere, som svar på eksamen del 2:
Det er ikke krav om referanser eller referanseliste. Det som teller er hva dere skriver med deres egne ord. Det er innholdet dere tar med som er viktig. Det er ikke satt noen krav om lengde på dokumentet dere skriver. Men, - skriv ikke unødvendig langt. Bruk ikke masse ord med lite innhold. Alle forkortelser må dere skrive fullt ut (første gangen dere bruker de). Organiser gjerne dokumentet slik at dere tar hver del etter hverandre. F.eks alt om WiFi, deretter alt om WiMax osv. Vi sensorer må kunne se at dere vet hvor den beskrivelsen dere har hører hjemme, - om den beskrivelsen hører til WiFi, WiMax, Blåtann eller ZigBee. Det blir lettere for oss sensorer å se hvis dere organiserer dokumentet slik jeg foreslo.


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaver