ITF20219 Datanettverk - høsten 2020

Lab 3 i datanettverk.
Seneste frist for innlevering av skriftlig rapport: fredag 25.September.

Filoverføring vha scp (secure copy)

prev next

Innledning

scp (secure copy) er et program som er mye brukt for filoverføring. I Linux er scp en del av ssh. Denne lab går ut på at du skal teste ut scp. Du skal lage et lite script program (i Linux) som overfører en fil mellom to Linux-maskiner. Den ene maskinen skal være din Linux-server og den andre er en Linux-klient. Du skal overføre fil fra klienten til serveren.

Før du begynner, må du klargjøre begge Linux-maskinene, slik at du slipper å skrive inn passord for hver gang du bruker scp. Sett deg ved klientmaskinen og test ut ssh mot servermaskinen, slik at du vet at programmene finnes og virker. Skriv: ssh brukernavn@maskinnavn (evt IP-adresse). Skriv deretter inn passordet da du blir spurt om det. Når du har logget inn, vet du at det virker, og du kan da logget ut igjen. Du kan imidlertid benytte anledningen til å sjekke om katalogen .ssh (legg merke til punktum) finnes under ditt brukerområde på serveren. Sjekk også om det ligger en fil der som heter authorized_keys. I den fila finnes (de offisielle) nøklene fra de maskinene som kan komme seg inn (via scp eller ssh) uten å bruke passord. Hvis fila authorized_keys ikke finnes, betyr det at ennå ingen andre maskiner kan komme inn uten å måtte bruke passord. Hvordan du i så fall lager den fila, får du en oppskrift på nedenfor.

Nå skal du gå inn på klientmaskinen, eller den maskinen som skal sende filer til servermaskinen. Gå inn i katalogen .ssh. Der lager du en privat og offisiell nøkkel. Begge disse nøklene blir laget samtidig ved å starte programmet ssh-keygen.
Skriv: ssh-keygen -t rsa   Trykk return når du blir spurt om filnavn. Nå lages filene id_rsa og id_rsa.pub. Fila id_rsa.pub skal du sende over til katalog .ssh på serveren. Du kan bruke scp til det. Skriv scp id_rsa.pub dittbrukernavn@ipadresse (evt.navn):katalog. (Legg merke til tegnet : mellom maskin og katalog/fil). F.eks scp id_rsa.pub eps@erling.hiof.no:./.ssh
Du vil denne gang bli spurt om passord, før fila sendes over.

Nå har du overført fila id_rsa.pub fra klientmaskinen (eller den maskinen som skal sende fil) til katalog .ssh på servermaskinen (eller den maskinen som skal ta imot fil).

Hvis fila authorized_keys finnes på serveren, legger du nøkkelen som finnes i id_rsa.pub inn på slutten av den fila. Det kan gjøres ved å skrive: cat id_rsa.pub >> authorized_keys. Fila authorized_keys er en samling av nøklenen fra alle maskiner som kommer inn uten å måtte bruke passord. Ønsker du at flere klientmaskiner skal komme inn, gjør du det samme fra de andre klientmaskinen. For hver gang legger du til nøkkelen i fila ved å skrive cat id_rsa.pub >> authorized_keys

Hvis fila authorized_keys ikke finnes i katalogen .ssh under ditt hjemmeområde på serveren, lager du den fila ved bare bytte navn på id_rsa.pub til authorized_keys. Skriv da: mv id_rsa.pub authorized_keys. (Pass på at du ikke skriver dette hvis authorized_keys allerede finnes. Da vil du nemlig slette nøklene fra de andre klientene).

 

Oppgaver:

  1. Lag en katalog med navn lab3 under ditt hjemmeområde på klientmaskinen. Lag en liten tekstfil som du legger der. Lag deretter et lite skall program som sender den fila over til serveren.

  2. Send nå over en hel katalog til serveren. (sjekk manualsidene til scp (man scp) for å finne ut hvordan det kan gjøres)

  3. Frivillig: Lag et program som sjekker om det er en fil, eller filer, i en katalog, og som sender over filen(e). Når filen(e) er sendt over skal de slettes fra katalogen. Hvis sendigen er mislykket, f.eks. hvis forbindelsen er nede, skal filene ikke slettes.

 

 

I labrapporten:


Lab rapport leveres i Canvas.

Spørsmål kan rettes til stud.ass Kristian  

 


Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaveoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - hovedside

Erling.P.Strand@hiof.no