ITF20219 Datanettverk 2020

IP-adressering.

Anta at ditt firma har fått tildelt et nett, med adresse 158.36.24.00/21, av din ISP (Internet Service Provider).

 1. I begynnelsen velger du å lage et nett av hele dette adresseområdet.

  1. Hvor mange host kan du ha på dette nett?

  2. Hva blir det høyeste og laveste IP-adresse for en host på dette nett?

  3. Hva blir nettmasken for dette nett?

  4. Hva blir broadcastadressen for dette nett?

 2. Nå skal du lage flere subnett ut av dette nettet. Alle skal være like store. Disse subnett skal kunne inneholde minst 200 host. Ta høyde for at alle disse subnett skal tilknyttes til hovedrouteren via hvert sitt punkt-til-punkt samband.

  1. Hvor mange slike subnett blir det?

  2. Hvor mange host kan du ha på disse nett?

  3. Hva blir nettadressene for disse nett?

  4. Hva blir nettmasken for disse nett?

 3. Nå skal disse subnettene tilknyttes via hvert sin punkt-til-punkt forbindelse. Hva blir nettnummrene til disse punkt-til-punkt forbindelsene, og hva blir nettmasken?

 4. Lag nye nett av de resterende adressene. Hvor mange nett blir det, og hva blir nettnumrene og nettmasken?


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt