Timeoppgaver.

Subnetting

Oppgaver

Ta utgangspunkt i LAN med adresse 158.36.10.00 / 24

  1. Del dette nettet opp i to like store nett. Hva blir nettadressene, broadcastadressene og maks antall host?

  2. Del dette nettet opp i fire like store nett. Hva blir nettadressene, broadcastadressene og maks antall host?

  3. Del dette nettet opp i to nett med plass til 60 host, og 6 nett med plass to 14 host. Det skal også væe to punkt-til-punkt forbindelse (til de to store nettene). Hva blir nettadressene og maske på disse nett?

 


Tilbake til hovedsiden