ITF20219 Datanettverk - høsten 2020

Øving nr. 2.
Innlevering senest mandag 14.September.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Nettverklaget.
Svarene kan finnes i kap.4 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

 1. Hva er DHCP, og hvordan virker den?

 2. Hvordan er en MAC adresse bygd opp?

 3. Hva er forskjellene på en MAC adresse og IPv4 adresse?

 4. Anta at du har fått tildelt et nett med nett-adresse 158.29.16.00 og maske 255.255.248.0, av din internettleverandør.

  1. Istedet for å angi ditt nett med nett-adresse og maske slik som over, kan det skrives på en annen måte. Hvordan skrives det?

  2. Hvor mange host kan du tilknytte ditt nett?

  3. Hva blir broadcast-adressen?

  4. Hva blir høyeste og laveste IP-adresse på en host på dette nett?

 5. Nå skal du dele ditt nett opp i to like store subnett.

  1. Hva blir nett-adressene på disse to nett?

  2. Hva blir masken på disse to nett?

  3. Hva blir broadcast-adressene?

  4. Hva blir høyeste og laveste IP-adresse på en host på hvert av disse nett?

 6. Nå skal du lage seks like store subnett, i stedet for to like store subnett.

  1. Hva blir nett-adressene på disse nett?

  2. Hva blir masken på disse nett?

  3. Hvis nettene ikke trengte å være like store, hvordan kunne nettadressene, med maske blitt da?

 7. En bedrift har sitt hovedkontor i Halden. Bedriften skal opprette et nytt kontor i Fredrikstad. Hovedkontoret i Halden har et lokalnett som er delt i to subnett, Ethernet 1 og Ethernet 2, koblet sammen med en ruter (Ruter 1). Bedriften er koblet til Internet via den samme ruteren. Kontoret i Fredrikstad skal tilknyttes hovedkontoret via en punkt-til-punkt forbindelse. Da dette skjer, vil punkt A, på Ruter 1, kobles til punkt B. Se på figuren under

  La oss først se på kontoret i Halden. IP-adressene de fikk på sitt nett var 139.26.154.00/24. Dette har bedriften delt opp i subnett. Adressemasken på subnettene (Ethernet 1 og Ethernet 2) er 255.255.255.224. Nettadressen på Ethernet 1 er 139.26.154.64. og på Ethernet 2 er 139.26.154.32.

  IP-nett

  1. Hvor mange PC'er kan tilknyttes Ethernet1 ?
  2. PC1 og PC2 må få hver sin IP-adresse. Hvilke IP-adresser kan de få?
  3. Hva er høyeste og laveste IP-adresse på Ethernet2? – Forklar hvordan du kommer frem til svaret.
  4. Hva er broadcastadressen til Ethernet1?

 8. Nå skal kontoret i Fredrikstad tilknyttes kontoret i Halden. Bedriften setter opp en punkt-til-punkt forbindelse mellom de to kontorene. (Punkt A og B knyttes sammen).

  1. Hvilke IP-adresser får hvert endepunkt i forbindelsen mellom de to kontorene, og hva blir nettmasken? Ta hensyn til at bedriften ønsker å utnytte IP-nummrene best mulig.
  2. Hva blir nettadresseet til Ethernet3?
  3. Hva blir nettmasken til Ethernet3?

 


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaver