ITF20219 Datanettverk - høsten 2019

Øving nr. 4.
Innlevering senest torsdag 10.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Nettverklaget og sikkerhet.
Svarene kan finnes i kap.3, 4 og 8 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

 1. Når man sender (sensitiv) data mellom to host, bruker man en "sikker" forbindelse. Innholdet i dataene blir kryptert. For å kryptere, og dekryptere, brukes nøkler. Forklar litt om virkemåten for en sikker forbindelse og hvordan nøklene brukes.

 2. Hva er hovedoppgaven til en rutings algoritme, og hva heter de to (mest kjente) prinsippene for rutings algoritmer, og hva er forskjellene på de? Gi en kort forklaring på de to.

 3. Nevn de tre mest vanlige rutingsprotokollene.

 4. Hva er forskjellene på intra-AS rutings protokoll og inter-AS rutings protokoll?

 5. Hva menes med "effektivitet" på en dataoverføring?

 6. Hva er effektiviteten på en forbindelse til Princeton University? Anta at du har en kontinuerlig overføring, med et sendevindu på 16 pakker. Pakkestørrelsen er på 1024 byte, og datahastigheten ut av din PC er 50 Mbit/s. Forsinkelsen til Princeton University kan du lese ut av en ping til maskinen:

  Pinging www.princeton.edu [140.180.223.42] with 32 bytes of data:
  Reply from 140.180.223.42: bytes=32 time=123ms TTL=242
  Reply from 140.180.223.42: bytes=32 time=124ms TTL=242
  Reply from 140.180.223.42: bytes=32 time=123ms TTL=242
  Reply from 140.180.223.42: bytes=32 time=124ms TTL=242

  Ping statistics for 140.180.223.42:
        Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 123ms, Maximum = 124ms, Average = 123ms

 7. Hva blir den effektive datahastigheten på forbindelsen til Princeton University?

 


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaver