ITF20219 Datanettverk - høsten 2020

Øving nr. 4.
Innlevering senest mandag 5.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Nettverklaget og sikkerhet.
Svarene kan finnes i kap.3, 4 og 8 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

 1. Når man sender (sensitiv) data mellom to host, bruker man en "sikker" forbindelse. Innholdet i dataene blir kryptert. For å kryptere, og dekryptere, brukes nøkler. Forklar litt om virkemåten for en sikker forbindelse og hvordan nøklene brukes.

 2. Hva er hovedoppgaven til en rutings algoritme, og hva heter de to (mest kjente) prinsippene for rutings algoritmer, og hva er forskjellene på de? Gi en kort forklaring på de to.

 3. Nevn de tre mest vanlige rutingsprotokollene.

 4. Hva er forskjellene på intra-AS rutings protokoll og inter-AS rutings protokoll?

 5. Hva menes med "effektivitet" på en dataoverføring?

 6. Hva er effektiviteten på en forbindelse til ip6.com? Anta at du har en kontinuerlig overføring, med et sendevindu på 32 pakker. Pakkestørrelsen er på 2048 byte, og datahastigheten ut av din PC er 50 Mbit/s. Forsinkelsen til ip6.com kan du lese ut av en ping til maskinen:

  Pinging ip6.com [204.44.192.29] with 32 bytes of data:
  Request timed out.
  Reply from 204.44.192.29: bytes=32 time=218ms TTL=53
  Reply from 204.44.192.29: bytes=32 time=216ms TTL=53
  Reply from 204.44.192.29: bytes=32 time=216ms TTL=53

  Ping statistics for 204.44.192.29:
      Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 216ms, Maximum = 218ms, Average = 216ms

 7. Hva blir den effektive datahastigheten på forbindelsen til ip6.com?

 


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaver