ITF20219 Datanettverk - høsten 2020

Øving nr. 5.
Innlevering senest mandag 12.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Svarene kan finnes i kap.3 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hvordan virker flytkontrollen mellom to host på transportlaget? Anta at det brukes TCP protokollen.

  2. Hvordan løser TCP kø? Hvordan virker køkontroll i TCP?

  3. Hva er forskjellene mellom UDP og TCP?

  4. Hva slags info finnes i hodet på en UDP pakke?

  5. Hva slags info finnes i hodet på en TCP pakke?

  6. Hvilke sikkerhetsutfordringer er det i å bruke skytjenester?

  7. Hvilke tre angrepsmetoder kan man utsettes for?

  8. Hva er en risikotrekant?

 


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaver