ITF20219 Datanettverk - høsten 2020

Øving nr. 6.
Innlevering senest mandag 26.Oktober.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Applikasjonslaget og transportlaget.
Svarene kan finnes i kap.2 og 3 i Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E, i dine notater og sikkert andre steder .

Oppgaver

  1. Hva er DNS? Forklar litt om virkemåten.

  2. Hva slags info ligger i en record i DNS?

  3. SMTP har en del svakheter. Gi en kort beskrivelse av (en del av) disse.

  4. Nevn de tre mest kjente protokollene som brukes mellom en epost server og en klient. Forklar kort om forskjellene på de.

  5. Hva er VPN? Forklar litt om det.

  6. Hva er VLAN? Forklar litt om det.

  7. Hva er TRUNK? Forklar litt om det.

  8. Hva er hovedforskjellene mellom Static route og Dynamic Route?

 


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaver