ITF20219 Datanettverk - høsten 2020

Øving nr. 7.
Innlevering senest mandag 09.November.
Øvingen besvares individuelt, men det er lov å samarbeide.
Leveres i Canvas.
 

Link laget og det fysiske laget.

Oppgaver

 1. Gitt følgende datasignal, som er en jevn strøm av skiftesvis 0 og 1:

  Dette datasignalet skal overføres på en kabel. Hva må vi sette som krav til båndbredde for denne kabelen, når:

  1. Tiden t er 1 µs ?
  2. Tiden t er 20 ns ?

 2. Lag en tegning av det mottatte signalet, fra oppgave 1a), når det har gått igjennom en kabel som akkurat oppfyller kravet til båndbredde.

 3. Anta at du bruker wireless til dataoverføring. I spesifikasjonen for wireless-nettet du skal bruke, står ord som: Center frequency, channel width og channel. Forklar hva de ordene betyr.

 4. Anta at du har et WiFi nett. Forklar forskjellene mellom et ad-hoc nett, og et nett med infrastruktur.

 5. Anta at du har et WiFi nett. Forklar hvordan aksessmetodene virker.

 


Tilbake til Fag ITF20219 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITF20219 - oppgaver