Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og velferd Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITF20219 - Datanettverk
 

 Timeoversikt høsten 2019

Onsdag: 12:15 - 14:00, Rom D1-055/056 (om ikke annet er angitt) Se også timeplan.
Fredag: 10:15 - 12:00. Rom D1-055/056 (om ikke annet er angitt).
Lab: Rom DU1-044 og DU1-043 (om ikke annet er angitt).
Øvingstimer: Ingen fast plass. Romnummer skrives inn for hver gang.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir i så fall skrevet på denne side.

Denne farge gjelder sider i boka: Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E av James F. Kurose og Keith W. Ross

August
On 21: Generell info om faget og praktiske orienteringer. Internett. n1. Datanett. DHCP, Navnetjener (DNS-server), Router, Switch. - Bit-Byte-Datapakke. Prinsippet for lagdeling i datakommunikasjon. (Protocol Layers). Lag1 til Lag5. Hva er en protokoll? ⇒ Lag grupper med ca. 4 studenter. Send navn og epost på gruppedeltagerne til erling.p.strand@hiof.no snarest. ⇒ Det er obligatoriske øvinger, lab og gruppeoppgave
Fr 23: Mer om datapakke, datahastighet, Nettverk, AS (2) og protokoller og lagdeling, og modellen som kalles: Internet Protocol Stack, eller TCP/IP modellen, eller TCP/IP stack OSI modellen (2). (3) Kort om hvert lag i modellen: Lag1-Fysisk, Lag2-Link, Lag3-Nettverk, Lag4-Transport, Lag5-Applikasjon. n1. (s.29-37, 75-95)
On 28:  
Fr 30:  

September
On 04:  
Fr 06:  
On 11:  
Fr 13:  
On 18:  
Fr 20:  
On 25:  
Fr 27:  

Oktober
On 02:  
Fr 04:  
On 09:  
Fr 11:  
On 16:  
Fr 18:  
On 23:  
Fr 25:  
On 30:  

November
Fr 01:  
On 06:  
Fr 08:  
On 13:  
Fr 15:  
On 20:  
Fr 22:  


Se på gamle eksamensoppgaver:
Eksamen 2013 med løsningsforslag 2013.
Eksamen 2014 med løsningsforslag 2014.
Eksamen 2015 med løsningsforslag 2015.
Eksamen 2016 med løsningsforslag 2016.

4 timer skriftlig eksamen torsdag 28. november 2019, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater.
• "Ikke-kommuniserende" Kalkulator.
• Gruppebesvarelsen, hvis den er levert innen tidsfristen. Den blir utlevert på eksamen.


ITF20205 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver

 
GENERELLE LINKER

Intro to datacom

Internet's fødsel
Internets historie

Nettverk og Linux
Grunnleggende Linux

 
MEDIA- OG GRENSESNITT

Cat5, Cat6..FAQ
Cat6 (1), (2), (3)
Installing Cat6
Cat6 intro

Connector spec

Fiber Guide
Fiber-Optic technologies
Fiber-Optic cable
Numeric Aperture

RS 232

QAM (1), (2)
ADSL

Bluetooth
Bluetooth film (30min)
ZigBee 
PROTOKOLLER OG DATANETT

Transportlaget
Network definitions
Network Devices
Intro to TCP/IP
TCP/IP Tutorial
TCP/IP guide
IP

Portnummer

IANA
RFC

Portnummer
Sockets
Sockets Programming

NAT
NAT (RFC 1631)
NAT adresser (RFC 1597)
NAT (RFC3022)

DHCP
DHCP (Linux)

RIP (RFC 1058)
RIP2 (RFC 2453)

SMTF (RFC 821)

Cisco ios

IP-film

Network-tools
Wireshark protocolanalyse

 
Oppdatert av Erling Strand  21.08.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold