Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og velferd Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITF20219 - Datanettverk
 

 Timeoversikt høsten 2019

Onsdag: 12:15 - 14:00, Rom D1-055/056 (om ikke annet er angitt) Se også timeplan.
Fredag: 10:15 - 12:00. Rom D1-055/056 (om ikke annet er angitt).
Lab: Rom DU1-044 og DU1-043 (om ikke annet er angitt).
Øvingstimer: Ingen fast plass. Romnummer skrives inn for hver gang.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir i så fall skrevet på denne side.

Denne farge gjelder sider i boka: Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E av James F. Kurose og Keith W. Ross

August
On 21: Generell info om faget og praktiske orienteringer. Internett. n1. Datanett. DHCP, Navnetjener (DNS-server), Router, Switch. - Bit-Byte-Datapakke. Prinsippet for lagdeling i datakommunikasjon. (Protocol Layers). Lag1 til Lag5. Hva er en protokoll? ⇒ Lag grupper med ca. 4 studenter. Send navn og epost på gruppedeltagerne til erling.p.strand@hiof.no snarest. ⇒ Det er obligatoriske øvinger, lab og gruppeoppgave
Fr 23: Mer om datapakke, datahastighet, Nettverk, protokoller og lagdeling, og modellen som kalles: Internet Protocol Stack, eller TCP/IP modellen, eller TCP/IP stack OSI modellen (2). (3) Kort om hvert lag i modellen: Lag1-Fysisk, Lag2-Link, Lag3-Nettverk, Lag4-Transport, Lag5-Applikasjon. n1. (s.29-37, 75-95)
On 28: Det er bit i alle lag, men det er i lag 1 det blir definert hvordan en bit ser ut. Hodet i en datapakke.   Det er TCP/IP-stacken som beskriver hva som skal gjøres, men det er protokollen som beskriver hvordan det skal gjøres. Hovedfunksjonene til en switch og en router. Start på adressering. MAC og IPv4. ARP. Nettmasken. Nettdel og hostdel av IP adressen. Networking n1, n2, n3   (s.496-502, 362-382)
Fr 30: Adressering. n1, n2. IP klasser. CIDR. Private IP Litt om Lab 2. Subnetting. Subnettoppgave. nr.3-info. n3. IPv4 - IPv6 hode  

September
On 04: Det blir ingen forelesning i dag, da Erling er borte, men det blir øvingstimer for øving 1. Stud.ass vil være tilstede hvis det er studenter der.
Fr 06: Gjøre ferdig subnettoppgaven løsning oppgave18 løsning  
On 11: Videre på oppgave18 løsning Oppsummering av IPv4. (s.333-375) n1
Fr 13: NAT. IPv4 hode. TCP hode Nyttige kommandoer. ARP (Address Resolution Protocol). ping, traceroute (linux), tracert (win), ifconfig (linux), ipconfig (win). (Kom til kommandolinja i Win: skriv cmd i windows utforsker linja.)   
On 18: Hex-dec-bin. IPv6 hode  IPv6. IPv6 extension headers.   IPv6 address. IPv6 adresser. IPv6 adresse typer. nslookup oppgave kap.4 (s.376-382)
On 18 : Øvingstimer i rom D1-052 kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 2. Stud.ass vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Fr 20: IPv6 hode  IPv6. IPv6 extension headers. Litt info om Lab 3 og sikkerhet, nøkler. SSH og VPN. n1 - RFC. IANA. IETF. Autonomous System (AS). AS find. Routingsalgoritmer og protokoller. RIP, OSPF, BGP  n2   kap.5 (s.401-435)  
On 25: IPv6 i IPv4 nett. - Routingsalgoritmer og protokoller. RIP, OSPF, BGP n1 (s.404-435)
On 25 : Øvingstimer i rom D1-057 kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 3. Stud.ass vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Fr 27: Transportlaget. Portnummer. Multipleksing. TCP (2) (Transmission Control Protocol) og TCP-h, UDP-h ACK, NACK. Effektivitet. Flytkontroll (Flow control). Køkontroll (Congestion control). Stopp-og-vent overføring (Idle RQ), Kontinuerlig overføring (Continious / Pipeline). Go-Back-N (GBN), Selective Repeat (SR). n1, n2. (s.215-314)

Oktober
On 02: Ingen undervisning. Løs oppgaver.
Fr 04: Ingen undervisning. Bruk timene til Cisco Packet Tracer (verktøy) for lab 5. Stud.ass vil være tilstede for å hjelpe til, slik at dere kommer i gang med Cisco Packet Tracer, og Lab 5.
On 09: "Internet of Things". Guest lecture by professor Maben Rabi
On 09 : Øvingstimer i rom D1-058 kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 4. Stud.ass vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Fr 11: Gjesteforelesning om sikkerhet, av Lars Strand NSM.
Den første timen blir en intro til digital sikkerhet og den andre timen om NSM og det nasjonale sikkerhetsarbeidet som gjøres
On 16: Litt info om Lab 5. Cisco IOS VLAN, Trunk, Ethernet. n1
On 16 : Øvingstimer i rom D1-052 kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 5. Stud.ass vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
Fr 18: Ingen undervisning. Bruk timene til Cisco Packet Tracer (verktøy) for lab 5. Stud.ass vil være tilstede for å hjelpe til, slik at dere kommer i gang med Cisco Packet Tracer, og Lab 5.
On 23: DNS record, (2). (3). DNS message. RR (Resource Records) Dyn-DNS. nslookup n1, n2. Serie- og ethernet port. Asynkron og synkron overføring. DTE-DCE console. n3. (s.154-168)
Fr 25: SMTP, IMAP, POP3, MIME. ASCII. Cookie, Proxy server. Klient-server, HTML, HTTP, HTTPS. rdt (reliable data transfer), FSM (Finite-State Machine). n1.
On 30: Kabler. Trådløs. Frekvens- og tids-skala. Båndbredde. n1, n2, n3
On 30 : Øvingstimer i rom D1-052 kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 6. Stud.ass vil være tilstede sålenge det er studenter tilstede.
To 31 : I dag ble wikisiden, hvor dere skrever inn tid for gjennomføring av lab 8. Gå til https://wiki.hiof.no/index.php/Datakomlab og skriv inn tid for din gruppe. Først til mølla...

November
Fr 01: Båndbredde. Modulasjon. Bærebølge. n1 Kanal. b-kanaler, g-kanaler.  
On 06: Oversikt over bruksområdene for WiFi, WiMax, Bluetooth og ZigBee. MIMO. WiFi aksess. DCF, PCF. (1) n1 CSMA/CD, CSMA/CA. WiFi aksess. Ad.hoc og infrastruktur. 802. 802.11. 802.11ay. n2 WiFi pakke. Adresser i WiFi. (2).
Fr 08: ADSL n1. - ZigBee. Bluetooth. WiMax.
On 13: Fiberoptisk kommunikasjon. Fibertyper: SI og GI-fiber. MM og SM fiber. Fiberdata 1. Modedispersjon, Kromatisk dispersjon (Material- og bølgeleder-dispersjon). n1 n2
Fr 15: Fiberoppgave, med løsningsforslag. Vindu Start på repetisjon.
On 20: Repetisjon og eksamenstips.
Fr 22: Repetisjon og eksamenstips.


Se på gamle eksamensoppgaver:
Eksamen 2013 med løsningsforslag 2013.
Eksamen 2014 med løsningsforslag 2014.
Eksamen 2015 med løsningsforslag 2015.
Eksamen 2016 med løsningsforslag 2016.
Eksamen 2017 med løsningsforslag 2017.

4 timer skriftlig digital eksamen torsdag 28. november 2019, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater.
• "Ikke-kommuniserende" Kalkulator.
• Gruppebesvarelsen, hvis den er levert innen tidsfristen. Den blir utlevert på eksamen.


ITF20205 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver

 
GENERELLE LINKER

Intro to datacom

Internet's fødsel
Internets historie

Nettverk og Linux
Grunnleggende Linux

 
MEDIA- OG GRENSESNITT

Cat5, Cat6..FAQ
Cat6 (1), (2), (3)
Installing Cat6
Cat6 intro

Connector spec

Fiber Guide
Fiber-Optic technologies
Fiber-Optic cable
Numeric Aperture

RS 232

QAM (1), (2)
ADSL

Bluetooth
Bluetooth film (30min)
ZigBee 
PROTOKOLLER OG DATANETT

Transportlaget
Network definitions
Network Devices
Intro to TCP/IP
TCP/IP Tutorial
TCP/IP guide
IP

Portnummer

IANA
RFC

Portnummer
Sockets
Sockets Programming

NAT
NAT (RFC 1631)
NAT adresser (RFC 1597)
NAT (RFC3022)

DHCP
DHCP (Linux)

RIP (RFC 1058)
RIP2 (RFC 2453)

SMTF (RFC 821)

Cisco ios

IP-film

Network-tools
Wireshark protocolanalyse

 
Oppdatert av Erling Strand  15.11.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold