Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og velferd Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITF20219 - Datanettverk
 

 Timeoversikt høsten 2020

Torsdag: 12:15 - 14:00, Digitalt rom. Nettundervisning (om ikke annet er angitt)
Fredag: 12:15 - 14:00. Digitalt rom. Nettundervisning (om ikke annet er angitt).
Lab: Rom DU1-044, DU1-043 eller hjemme hos degselv, på din egen maskin.

Denne farge gjelder sider i boka: Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E av James F. Kurose og Keith W. Ross

August
To 20: Generell info om faget og praktiske orienteringer. -
Internett. n1. Datanett.
Kort om byggestenene i internet:
DHCP Navnetjener (DNS-server), Router, Switch.
Kort om datoverføringen/"språket" mellom datamaskiner: Bit-Byte-Datapakke. Hva er en protokoll?
Prinsippet for lagdeling i datakommunikasjon. (Protocol Layers). Lag1 til Lag5. n2 Oversikt over faget(mp4)
Join Zoom Meeting
Zoom-link
Fr 21: Ingen undervisning i dag. Jeg (Erling) er i Hessdalen for å reparere målestasjonen.
To 27: Mer om datapakke, datahastighet og dataminne, Nettverk, protokoller og lagdeling, og modellen som kalles: Internet Protocol Stack, eller TCP/IP modellen, eller TCP/IP stack OSI modellen (2). (3) Kort om hvert lag i modellen: Lag1-Fysisk, Lag2-Link, Lag3-Nettverk, Lag4-Transport, Lag5-Applikasjon. Det er TCP/IP-stacken som beskriver hva som skal gjøres, men det er protokollen som beskriver hvordan det skal gjøres. Hovedfunksjonene til en switch og en router. n1 (s.29-37, 75-95)
Join Zoom Meeting Zoom-link ..zoom-forelesning..
Fr 28: Start på adressering. MAC og IPv4. ARP (Address Resolution Protocol). Nettmasken. Nettdel og hostdel av IP adressen. Networking, CIDR. n1, n2, n3, n4   (s.496-502, 362-382)
Join Zoom Meeting Zoom-link ..zoom-forelesning.. Heretter vil opptak av forelesningen kun finnes i Canvas.  

 
September
To 03: Subnetting. Subnettoppgave info for oppgave nr.3. løsning nr.3(ppsx). annen oppdeling. IP-oppgave20 løsning
Subnetting1(ppsx). Subnetting2(ppsx). n1
Join Zoom Meeting Zoom-link   ...zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 03 : Øvingstimer i Zoom kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 1. Stud.ass Kristian vil være tilstede (digitalt).
Join Zoom Meeting
Zoom-link
Fr 04: Maks antall IP adresser. Private IP adresser. NAT (fig) NAT(ppsx). IPv4 hode TCP hode. Port (fig) Nyttige kommandoer: ping, traceroute (linux), tracert (win), (2) ifconfig (linux), ipconfig (win). (Kom til kommandolinja i Win: skriv cmd i windows utforsker linja.)
ping -4 <hostnavn> for IPv4 og ping -6 <hostnavn> for IPv6
Join Zoom Meeting
Zoom-link   ...zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 10: IPv6 hode og extension headers.   IPv6 adresser. IPv6 adresse typer. "arp" i IPv6. nslookup oppgave. IPv6 i IPv4 nett. n1 n2, n3. kap.4 (s.376-382)  
Join Zoom Meeting Zoom-link ...zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 10 : Øvingstimer i Zoom kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 2. Stud.ass Kristian vil være tilstede (digitalt).
Join Zoom Meeting
Zoom-link
Fr 11: Standardiseringsorgan lager standarer, som beskriver et "produkt" (protokoller etc.). IANA. IETF. RFC. IEEE, 802 WG, 802. ITU. Autonomous System (AS). AS find. AS. ISP - Tier Litt info om Lab 3 og sikkerhet, nøkler. SSH og VPN. n1 - Routingsalgoritmer og protokoller. RIP, OSPF, BGP n2, n3. kap 5 (s.401-435)
Join Zoom Meeting Zoom-link ...zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 17: Transportlaget. Portnummer. Multipleksing. TCP (2) (Transmission Control Protocol) og UDP (User Datagram Protocol). TCP-h, UDP-h ACK, NACK. Effektivitet. Flytkontroll (Flow control). Køkontroll (Congestion control). Stopp-og-vent overføring (Idle RQ), Kontinuerlig overføring (Continious / Pipeline). Go-Back-N (GBN), Selective Repeat (SR). n1, n2. n3. (s.215-314)
Join Zoom Meeting Zoom-link ...zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 17 : Øvingstimer i Zoom kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 3. Stud.ass Kristian vil være tilstede (digitalt).
Join Zoom Meeting
Zoom-link
Fr 18: Start at 12:30: "Internet of Things". Guest lecture by professor Maben Rabi
Join Zoom Meeting
Zoom-link  
To 24: Gjesteforelesning om "IKT-sikkerhet - en introduksjon", av Lars Strand NSM.  
Fr 25: Ingen undervisning i dag. 

Oktober
To 01:  
To 01 : Øvingstimer i Zoom kl: 14:15-16:00. Dette er for øving 4. Stud.ass Kristian vil være tilstede (digitalt).
Join Zoom Meeting
Zoom-link
Fr 02:  
To 08:  
Fr 09:  
To 15:  
Fr 16:  
To 22:  
Fr 23:  
To 29:  
Fr 30:  

November
To 05:  
Fr 06:  
To 12:  
Fr 13:  
To 19:  
Fr 20:  


Se på gamle eksamensoppgaver:
Eksamen 2013 med løsningsforslag 2013.
Eksamen 2014 med løsningsforslag 2014.
Eksamen 2015 med løsningsforslag 2015.
Eksamen 2016 med løsningsforslag 2016.
Eksamen 2017 med løsningsforslag 2017.

?? timer skriftlig digital eksamen ???dag ??. ???ber 2020, kl. ?:00 - ??:00

?? Hjelpemidler til eksamen:
• 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater.
• "Ikke-kommuniserende" Kalkulator.
• Gruppebesvarelsen, hvis den er levert innen tidsfristen. Den blir utlevert på eksamen.???


ITF20205 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver

 
GENERELLE LINKER

Intro to datacom

Internet's fødsel
Internets historie

Nettverk og Linux
Grunnleggende Linux

 
MEDIA- OG GRENSESNITT

Cat5, Cat6..FAQ
Cat6 (1), (2), (3)
Installing Cat6
Cat6 intro

Connector spec

Fiber Guide
Fiber-Optic technologies
Fiber-Optic cable
Numeric Aperture

RS 232

QAM (1), (2)
ADSL

Bluetooth
Bluetooth film (30min)
ZigBee 
PROTOKOLLER OG DATANETT

Transportlaget
Network definitions
Network Devices
Intro to TCP/IP
TCP/IP Tutorial
TCP/IP guide
IP

Portnummer

IANA
RFC

Portnummer
Sockets
Sockets Programming

NAT
NAT (RFC 1631)
NAT adresser (RFC 1597)
NAT (RFC3022)

DHCP
DHCP (Linux)

RIP (RFC 1058)
RIP2 (RFC 2453)

SMTF (RFC 821)

Cisco ios

IP-film

Network-tools
Wireshark protocolanalyse

 
Oppdatert av Erling Strand  17.09.2020
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold