ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Lab 1.
En kort rapport leveres i Canvas, senest tirsdag 7.Februar

Du trenger:

Oppgaver

  1. Mål motstandsverdien i de 3 utdelte motstandene (R1, R2 og R3) du har fått, ved å måle strøm og spenning. Spenningen og strømmen kan du måle vha multimeter. Pass på at du måler riktig (så du ikke kortslutter)! - Etter at du har målt på denne måten, kan du sjekke vha ohmmeteret, som du finner på multimeteret.

  2. Parallellkobl de 3 motstandene og mål motstandsverdien (vha. ohmmeteret). Hvordan stemmer det med teorien?

  3. Teoretisk spørsmål: Anta at du påtrykker 5V på disse motstandene. Hvor stor effekt går tapt i motstandene til sammen, og i hver motstand.

  4. Seriekobl de 3 motstandene og mål motstandsverdien. Hvordan stemmer det med teorien?

  5. Teoretisk spørsmål: Anta at du påtrykker 5V på disse motstandene. Hvor stor effekt går tapt i motstandene til sammen, og i hver motstand.

  6. Test ut signalgeneratoren og oscilloscopet. Kobl signalgeneratoren direkte til oscilloscopet, og finn frekvensen og Upp. Forandr litt på frekvensen og amplituden, og se hvordan signalet forandrer seg. Sjekk ut både sinuskurve og firkant. Ingen skriftlig innlevering av denne oppgaven

  7. Bruk de 3 seriekoblede motstandene. Nå skal du koble til generatoren over disse 3 seriekoblede motstandene. Sett generatoren til å gi ut en sinuskurve. Still peak-to-peak verdien til +-5V ( = 10V). Kobl den ene inngangen på oscilloscopet til utgangen av generatoren, altså over de 3 motstandene. Den andre innganen kobler du over 2 av de seriekoblede motstandene. Mål peak-to-peak spenningene på inngang 1 og inngang 2, og sjekk dette med teorien.

Nyttig link om oscilloscope:
oscilloscope på youtube
Bruksanvisning

 


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside