ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Lab 3.
En kort rapport leveres i Canvas, senest tirsdag 28.Februar

Du trenger:

Oppgaver

  1. Lag, og test ut et (1.ordens) lav-pass (LP) filter med grensefrekvens 10 KHz.

    Du må tilpasse din beregning slik at du kan bruke noen av komponentene som er på labben. Du tester ut kretsen ved å måle dempningen og faseforskyvningen (bruk oscilloskop) fra 1 KHz til 100 KHz.

    Ta målinger på minst 5 forskjellige frekvenser, fra 1 KHz til 100 KHz. Skriv inn fase og relativ amplitude i tabell og tegn inn på semilogaritmisk papir.

  2.  

Forslag til tabell:
Frekvens, fU2UsU2/UsDempning [dB]Periodetid, TFaseforskyvning, t Faseforskyvning, °
        
        
        
        
        
        

Tilgjengelige komponentverdier:

Kondensatorer:
Alle verdier er nF (dvs.10-9F): 10, 22, 47, 100, 220, 470.

Motstander:
Nedenunder finner du linker til standardverdier på motstander. Ikke alle disse er på lab, så når du har beregnet en verdi må du sjekke om denne er tilgjengelig. Du kan seriekoble (eller parallellkoble) for å få den verdien du ønsker. Den motstandsverdien du bruker må ikke avvike mer enn +/- 2% fra den beregnede motstandsverdien. Motstandsverdier
Fargekode på motstander.
Standardverdier, E-serien


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside