ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2022

Lab 4.
En kort rapport leveres i Canvas, senest tirsdag 14.Mars

Du trenger:

Formål

Se dempning og faseforskyvning i lavpassfilter i praksis. Forstå grensefrekvens.

Oppgave 1

Kobl opp et lav-pass (LP) filter med grensefrekvens 10 kHz. Du skal bruke en spole L1 = 68 mH. Du må da regne ut motstanden R2.

Du tester ut kretsen ved å koble et sinussignal fra signalgeneratoren, inn på kretsen (U1), og bruke et oscilloscop til måle signalet inn (som er fra signalgeneratoren) og ut av kretsen (U2). Mål både

  1. spenningene inn og ut, slik at dempningen kan regnes ut
  2. faseforskyvningen

Mål fra 1 kHz til 100 kHz.

Skriv først inn fase og relativ amplitude i tabell. Deretter plottes punktene på semi log papir. Lag to plot på samme ark. På y-aksen setter du dempning i dB, samt faseforskyvningen i grader. På x-aksen setter du frekvens.

Velg frekvenser som er jevnt fordelt utover i frekvensplanet, slik at den horisontale avstanden mellom punktene i plottet er relativt lik. Velg minst 5 forskjellige frekvenser, fra 1 kHz til 100 kHz.

Forslag til tabell:
Frekvens, fUutUinnUut/UinnDempning [dB]Periodetid, TFaseforskyvning, t Faseforskyvning, °
        
        
        
        
        
        


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside