ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Lab 5.
En kort rapport leveres i Canvas, senest tirsdag 28.Mars

Du trenger:

Formål

Måle på en transistor.

Oppgave

Kobl opp denne kretsen.
T = NPN transistor BC 547B, R1 = potensiometer 10 KΩ, R2 = 5K62, Rc = 1K47, Rb = 5K62, +U = 12,0 V

Dette er en krets hvor transistoren virker som en bryter. Når transistoren er av, er lysdioden slokket. Når transistoren er på, vil lysdioden lyse.

Du skal måle spenningene Uinn og Uut når transistoren er av, og når den er på. Du skal også finne spenningen Uinn, da transistoren gå fra å være av til den går på.

Forslag til tabell:
TransistorUutUinn
Av  
  
Overgang av-på  

Regn ut strømforsterkningsfaktoren for transistoren. Da må transistoren være mellom av og på. Du måler Ic og IB. Det kan du gjøre ved å måle spenningene direkte over motstandene (Rc og RB), og bruke den for å regne ut strømmene Ic og IB. Strømforsterkningsfaktoren hFE er Ic/IB


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside