Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timenotater våren 2018

Dataingeniør-utdanningen

Januar
On 10: Praktiske orienteringer
Atomet.
To 11: Grunnstoffer. Grunnleggende elektrisitet(1).
On 17: Grunnleggende elektrisitet(2).
To 18: Motstand i ledninger.
On 24: Likespenning-Vekselspenning.
To 25: ADC
On 31: Et analogt målesystem

Februar
To 01: Wheatstones målebro og forsterkere. 
On 07: Kondensatorens oppbygging.   Kondensatoren og imaginær tall.   Lav Pass filter.
Matte-formler. Steprespons.  
To 08: Ingen undervisning 
On 14: Kondensatortyper.
To 15:  
On 21:  
To 22: Magnetisme, Lorentz kraft, Hall-effekt.
Indusert spenning, Elektrisk motor, Permeabilitet, Reluktans, Magnemotorisk spenning, Magnetisk feltstyrke.
On 28: Induktansen og impedansen i en spole.  

Mars
To 01: LP filter vha spole. Høypass filter (HP) vha spole (1). (2).
On 07: Transformatoren.
To 08: Halvledere. PN overgang. Likeretter
Zenerdiode, Photodiode.
On 14: Ingen undervisning
To 15: Ingen undervisning
On 21: Bipolar transistor.
To 22: Darlington transistor. Felteffekt transistor.
On 28: Påskeferie 
To 29: Påskeferie 

April
On 04: Interferens.
To 05: Bindinger.
On 11: Mol, masse, støkiometriske beregninger.
To 12: Radioaktiv stråling, Reaksjonsenergi.
Fusjon, Fisjon.
On 18: Repetisjon: Strøm, spenning etc.
To 19: Repetisjon: Zenerdiode, sikkerhetskrets.
On 25:  
To 26:  


ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Øvinger
Lab
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
     
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  11.04.2018
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold