ITD12011 Fysikk og kjemi

Frivillig øving nr. 1.

Ohm's lov og Kirchoffs lover.

Oppgaver

  1. Kretsen under har følgende komponentverdier:
    U1= 5V    R1=2,0 KΩ    R2=1,2 KΩ

    Beregn strømmen som går i kretsen og spenningen U2

  2. Kretsen under har følgende komponentverdier:
    U1= 5V    R1=2,0 KΩ    R2=R3=1,2 KΩ

    Beregn strømmen som går i kretsen og spenningen U2


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside