ITD12011 Fysikk og kjemi

Frivillig øving nr. 2.

Oppgave 2 i denne friville øvingen er i det øvre vanskelighetsgrad, men den gir en fin trening.

Ohm's lov og Kirchoffs lover.

Oppgaver

 1. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  U1= 5,0 V     R1=R2=2,0 KΩ    R3=R4=5,6 KΩ

  Hva blir spenningen U2?

 2. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  U1= 5,0 V     R1= 2,0 KΩ    R2= 1,2 KΩ    R3= 2,7 KΩ    R4= 5,6 KΩ    R5= 1,0 KΩ    R6= 47 KΩ

  1. Hva blir strømmen igjennom R1?
  2. Hva blir strømmen igjennom R2?
  3. Hva blir strømmen igjennom R3?
  4. Hva blir spenningen U2?


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside