ITD12011 Fysikk og kjemi

Frivillig øving nr. 3.

Ohm's lov og Kirchoffs lover.

Oppgaver

 1. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R1=2,0 KΩ    C2=1,2 nF

  Hva blir grensefrekvensen?

 2. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R1=2,0 KΩ    R2= 1,2 KΩ    C3= 1,2 nF

  1. Hva blir grensefrekvensen?
  2. Tegn opp overføringsfunksjonen.


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside