ITD12011 Fysikk og kjemi

Frivillig øving nr. 4.

Kjemi

Oppgaver

  1. Den periodiske tabellen er delt inn i "hovedgrupper". Hvor mange hovedgrupper er det, og hva kjennetegner de forskjellige hovedgruppene?

  2. Forskjellige typer atomer kan binde seg til hverandre. Hvilke typer bindinger har vi, og hva kjennetegner de forskjellige?

  3. Nitrogen består av 99,64% N-14 og 0,36% N-15. Atommassen for N-14 er 14,003 u og for N-15 15,000 u. Finn atomvekten for nitrogen.

  4. Finn formelvekten for CaCl2

  5. Hva er et mol?

  6. Hvor mange gram er 1 mol NaCl?


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside