ITD12011 Fysikk og kjemi

Frivillig øving nr. 5

Lys

Oppgaver

  1. Gitt følgende interferens oppgave:
    Anta at du skal finne bølgelenden λ, på et lys. Du sender lyset gjennom et gitter, og får et interferensmønster på en skjerm, som er plassert 1,00 m bak gitteret. Avstanden mellom de to lysmaksima av 1.orden, er 20,0 cm. Anta at det brukes et gitter med 100 linjer/mm. Hva er bølgelengden på lyset?

  2. Hva blir avstanden mellom de to lysmaksima av 2.orden, i oppgaven over?

  3. Anta at du har et atom, hvor energiforskjellen mellom to baner (skall) er 0,545 aJ. Hvilken bølgelengde er det på lyset som sendes ut, da elektroner hopper fra det ene skallet ned til det andre? ( a = 10-18, E=h⋅f, hvor h=6,63⋅10-34 Js)

 


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside