ITD12011 Fysikk og kjemi 2018

Måling på "Hessdalsfenomenet".

I denne oppgaven skal dere (hver gruppe) komme fram med forslag til hva som bør måles, for å komme nærmere en mulig løsning på Hessdalsfenomenet. Det skal være to eller flere sensorer. Minst en av sensorene skal være en du ikke finner i starterkit på Anduino'en. (Se gjerne også på www.hessdalen.org og www.sciencecamp.no.)

Hver gruppe skal presentere sitt forslag på hva som bør måles, for klassen onsdag 21 februar.

Deretter skal (en del av eller hele) forslaget lages. Espen kan hjelpe dere å finne aktuelle sensorer, og koble disse til Arduino'en (som dere bruker i faget datateknikk.) Programmet dere må lage for Arduino'en blir gitt i faget datateknikk (av Robert) Innlevering er en kretstegning av systemet, fra sensorene og inn til Arduino'en. Frist: 12 April.

- (Frivillig del:) Hvis dere også lager software som sender disse måledata over til en webserver på f.eks HIØ, og lager nødvendig software på webserveren, for å vise måledata på en webside, - vil dere kunne få et tilbud om en reise til Hessdalen, for å sette det i drift. (I siste del av april eller i mai)


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt