ITD12011 Fysikk og kjemi 2022

Prosjektoppgave om sensorer.

I denne oppgaven skal dere utrede om sensorer. Dere skal først liste opp alle fysiske parametre som kan måles. Ikke la dere begrense av hva som skal brukes videre. Ta med flest mulige parametre. Deretter skal prinsippene for hvordan man kan måle de forskjellige parametrene utredes. Neste steg blir å finne sensorer som kan brukes for å måle de forskjellige parametrene. List opp en (eller flere) sensorer for hver parameter. Her må måleområde for de forskjellige sensorene beskrives, og grensesnittet mot en datamaskin beskrives. Alle sensorer har et grensesnitt ut, hvor man kan tilkoble f.eks en datamaskin. Mellom sensoren og datamaskinen er det som regel en elektronisk krets, f.eks en forsterker og filter. Det er viktig at grensesnittet blir best mulig beskrevet. - Disse opplysningene skal dere bruke videre når dere skal bestemme hvilke sensorer dere skal tilkoble datamaskinen.

Utredningen skal leveres på elektronisk form. Det skal være et pdf dokument. Hvis dere legger inn linker til en mer utfyllende beskrivelse av de forskjellige sensorene dere finner fram til, vil ikke denne utfyllende beskrivelsen komme med. Det er bare dokumentet, slik det er, som blir skrevet ut, og utdelt på eksamen (til dere som leverer innen tidsfristen). Info i linker vil ikke bli tatt med i det skriftlige dokumentet.

Oppgaven leveres enkeltvis. Imidlertid er det mulig at en gruppe leverer samme oppgave. Navn på de som har deltatt i utarbeidelsen av oppgaven, må stå først i oppgaven. Gjør du den alene, må du skrive ditt navn helt først i dokumentet. Ditt dokument vil du få utdelt som hjelpemiddel til eksamen, hvis du leverer innen tidsfristen. Dokumentet må også godkjennes av meg (Erling Strand).
Dere finner også endel info om sensorer i læreboka.

Innleveringsfrist: 19. April
Leveres til Erling Strand, og i Canvas.


Tips / mere forklaringer:
Fysiske parametre:Her lister dere opp: temperatur, trykk, akselerasjon osv.
Prinsippene:Her skriver dere f.eks at "temperatur kan måles ved at en motstand forandrer verdi, osv.
Finne sensorer:Her skriver dere f.eks at " Pt100 er en temperatursensor som måler temperaturen ved at en motstand forandrer verdi når temperaturen forandrer seg. " Et eksempel på en slik sensor kan finnes her: https://www.omega.com/en-us/resources/rtd-hub. Disse sensorene kan ha et stort måleområde, men er forskjellig fra type til type. F.eks kan en Pt100 sensor virke i området fra -150°C til +650°C, mens en annen Pt100 sensor kan virke i området fra -75°C til +250°C. Man må gå inn på den spesifikke sensoren for å finne måleområdet.... osv, for de forskjellige sensorene.
Grensesnitt:En motstand som forandrer verdi kan måles ved å bruke en Wheatstone's målebro. Da får man en spenning ut som forsterkes i en forsterker. Deretter bruker man et filter, få signalet går inn i datamaskinen. osv.
  
Dette dokumentet skal du kunne bruke senere, f.eks. i arbeidslivet, når du får i oppgave å måle en fysisk parameter. Da bruker du besvarelsen på denne oppgaven, og kan raskt finne fram til en aktuell sensor, og hvordan den kan interfaces til datamaskinen.


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt