ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Teoretisk øving nr. 1.
Innlevering senest onsdag 25.Januar. Øvingen leveres i Canvas.

Oppgaver

 1. Et atom er bygd opp av en atomkjerne, med elektroner som går i baner rundt kjernen. Atomer katagoriseres i grunnstoffer. Hva har atomene som er samme grunnstoff til felles?

 2. Hva menes med isotoper av et grunnstoff?

 3. Forklar oppbyggingen av den periodiske tabellen.

 4. Hva er elektrisk strøm? Kan du også gi en illustrasjon på hva strøm er, slik at en som er helt ukjent med slikt, kan få et bilde og en forståelse av hva det er. Bruke gjerne noe tekst i tillegg til en figur. Ta også med benevnelsen som brukes på strøm.

 5. Hva er elektrisk spenning? Kan du også gi en illustrasjon på hva spenning er, slik at en som er helt ukjent med slikt kan få et bilde og en forståelse av hva det er. Bruke gjerne noe tekst i tillegg til en figur. Ta også med benevnelsen som brukes på spenning.

 6. På ditt 220V anlegg kobler du en 2000 W varmovn med en 450 m lang 1,5 mm2 ledning (av kobber). Hva er spenningen over ovnen, og hvilken effekt gir den nå?
  Tips: http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity

 7. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  U1= 5,0 V    R1=2,0 KΩ    R2=2,2 KΩ (=2K2)


  Beregn spenningen U2
   

 8. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  US= 5,0 V    R1=R2=1,0 KΩ    R3=1,6 KΩ (=1K6)    R4=820 Ω

  1. Beregn spenningene U2 og U4.
  2. Beregn strømmen I1 som gå igjennom R1.

   


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside