ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Teoretisk øving nr. 2.
Innlevering senest Onsdag 8.Februar. Øvingen leveres individuelt i Canvas.

Oppgaver

 1. Gitt følgende sinuskurve:

  Hvor stor er:
  1. Perioden
  2. Frekvensen
  3. UPP
  4. UP
  5. Urms

   
 2. Lag en spenningsdeler, hvor spenningen ut, U2 er 0,60 del av spenningen inn, U1. Altså U2= 0,60·U1. Lag kretstegning, og beregn motstandsverdiene. Motstandsverdiene bør være i KΩ området. (En av motstandene velges, og den andre regnes ut fra din valgte verdi)

 3. Gitt følgende krets:

  RS er en temperaturføler med disse data:

  -50°C-30°C-10°C0°C+10°C+30°C+50°C
  401Ω441Ω480Ω500Ω520Ω555Ω595Ω

  Regn ut verdiene på motstandene R1, R3 og R4 slik at US= 0,0 Volt ved -50°C. Hvor stor er US ved +50°C ?

 4. Gi en beskrivelse av hvordan en succesive approximation analog til digital converter (ADC) virker. Ta utgangspunkt i en kretstegning for en succesive approximation ADC, og forklar virkemåten. Ta også med hva spesifikasjonene betyr: samplingsfrekvens (= punktprøvingsfrekvens)og kvantiseringsfeil.

 


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside