ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Teoretisk øving nr. 3.
Innlevering senest Torsdag 23.Februar. Øvingen leveres individuelt i Canvas.

Oppgaver

 1. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R1= 3,0 KΩ    R2= 12,0 KΩ

  1. Hva kalles denne forsterkerkobling?
  2. Hvor stor er forsterkningen?

   

 2. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R1= 3,0 KΩ    R2= 12,0 KΩ

  1. Hva kalles denne forsterkerkobling?
  2. Hvor stor er forsterkningen?

   

 3. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R1=2K2 (=2200Ω)    C2=100 nF

  1. Hva blir grensefrekvensen ?
  2. Regn ut 20·log10(U2/US) i figuren over, og tegn resultatet opp på et halvlogaritmisk papir. Tegn kurven fra 10Hz til 10KHz. Eller du kan bruke Mathlab. Tips: m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot
  3. Regn ut fasen mellom U2/US i figuren over, og tegn resultatet inn på halvlogaritmisk papir. Eller du kan bruke Mathlab. Tips: m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot
 4. MathLab på egen PC : https://blogg.hiof.no/ithjelp/programvare/

 


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside