ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2022

Teoretisk øving nr. 4.
Innlevering senest onsdag 09.Mars. Øvingen leveres individuelt i Canvas.

Oppgaver

 1. Hva beskriver disse enhetene:
  1. Weber
  2. Tesla
  3. Gauss

 2. Hva er:
  1. Permeabilitet
  2. Reluktans

 3. Anta at en ledning beveger seg med farten 15,0 m/s i et magnetfelt. Magnetfeltets styrke er 1,0 T. Lengden på den delen av ledningen som er i magnetfeltet, er 20,0 cm. Anta at retningen og bevegelsesretningen til ledningen er vinkelrett på magnetfeltet. Hvor stor spenning induseres i en ledningen?

 4. Forklar virkemåten for en generator, og beskriv hva som påvirker verdien på spenningen ut.

 5. Hvor stor er spolen i Henry, når diameteren er 0,5 cm, lengden er 5,0 cm, antall vindinger er 1000 og µ=0,25⋅ 10-3 H/m?

   

 6. Kretsen under har følgende komponentverdier:
  R2=2K2 (=2200Ω)    L1=100 mH

  1. Hva blir grensefrekvensen ?
  2. Regn ut 20·log10(U2/U1) i figuren over, og tegn resultatet opp på et halvlogaritmisk papir. Tegn kurven fra 100Hz til 10KHz. Eller du kan bruke Mathlab. Tips: m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot
  3. Regn ut fasen mellom U2/US i figuren over, og tegn resultatet inn på samme halvlogaritmisk papir. Eller du kan bruke Mathlab. Tips: m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot

 


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside