ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Teoretisk øving nr. 5.
Innlevering senest tirsdag 21.Mars. Øvingen leveres individuelt i Canvas.

Oppgaver

 1. Hva kjennetegner en halvleder (semiconductor)? (de yttre elektronene)

 2. Hva er en n-type halvleder?

 3. Hva er en p-type halvleder?

 4. Hva skjer nå er n-type og p-type halvleder settes inntil hverandre? Ta med så mye forklaring at du beskriver hvorfor en pn-overgang (diode) leder strømmen bare en vei.

 5. Gitt følgende kretsskjema:
  Diode skjema

  U1 er en vekselspenning på +-5,0 Volt. Lag en skisse av spenningene U1 og UR. Spenningene er på y-aksen og tiden er på x-aksen. Ta med minst to hele perioder. Vær nøye med å målsette y-aksen. Du trenger ikke å målsette x-aksen i denne omgang. Gi en forklaring av kurveforløpet.

 6. Gitt følgende kretsskjema:

  Diode skjema

  U1 er en 50 Hz vekselspenning på +-10,0 Volt. Lag en skisse av spenningene U1 og UR. Anta at R= 1500 Ω og C= 10 µF. Spenningene er på y-aksen og tiden er på x-aksen. Ta med minst to hele perioder. Vær nøye med å målsette aksene. Hva blir ripple spenningen for UR, altså URripple Gi også en forklaring av kurveforløpet.

 


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside