ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Teoretisk øving nr. 6.
Innlevering senest onsdag 12.April. Øvingen leveres individuelt i Canvas.

Interferense og lys oppgaver

Interferense formel: d·sinθn=n·λ ,

hvor λ er bølgelengden på lyset
n er "mode", eller "orden"
θn er vinkelen ut fra gitteret, for orden n.
d er avstanden mellom linjene (eller hullene) i gitteret. Denne avstanden kalles også "gitterkonstanten"

 1. Fra en spalte kommer det ensfarget lys med bølgelengden 600 nm og treffer to smale spalter i innbyrdes avstand 0,05 mm. På en skjerm i avstanden 3,00 m får vi et interferensmønster. Hva er avstanden på skjermen mellom det sentrale lysmaksimum (0.orden) og 2.lysmaksimum (2.orden) til en av sidene?
   
 2. Et gitter har 500 linjer per millimeter. Vi holder gitteret foran en natriumlampe. Lyset fra natriumlampa som går gjennom gitteret, og danner et interferensmønster på en vegg, som er plasser 2,00 m fra gitteret. Avstanden mellom de to 1.ordens maksima på veggen er 1,23 m.
   
  1. Hva er gitterkonstanten (=avstanden mellom hullene)?
  2. Hva er bølgelengden på lyset fra natriumslampa?

   
 3. Monokromatisk lys (= lys med kun en bølgelengde) med bølgelengden 500 nm går gjennom et gitter med en gitterkonstant på 0,6 mm. Interferensmønsteret blir fanget opp på en skjerm som står 5,4 m fra gitteret.
  1. Hva er avstanden mellom de to lysmaksima av 1.orden?
  2. Hvor stor er energiforskjellen mellom de banene som elektronet hopper mellom, som lager dette lyset?

   


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside