ITD12011 Fysikk og kjemi - våren 2023

Teoretisk øving nr. 7.
Innlevering senest fredag 21.April. Øvingen leveres individuelt i Canvas.

Oppgaver

 1. Hva er formelvekten for NaCl?

 2. Hva er massen til et mol NaCl?

 3. Anta at du skal fremstille ammoniakk (NH3) ved hjelp av nitrogengass (N2) og hydrogengass (H2). Den ubalanserte reaksjonslikningen er

  N2+H2 ⇒ NH3

  1. Balanser denne likningen.

  2. Hvor stor masse ammoniakk får du, hvis du har 1,00 kg nitrogengass?

 4. Anta at du brenner propan (C3H8), og få dannet karbondioksyd (CO2) og vann (H20). Den balanserte reaksjonslikningen er

  C3H8+5⋅O2 ⇒ 3⋅CO2+4⋅H20

  1. Hvor stor masse CO2 blir dannet hvis du brenner 1,00 kg propan?

  2. Hvor stor masse oksygengass går med for å brenne 1,00 kg propan?

 


Tilbake til Fag ITD12011 - timeoversikt
Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside