Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
BRA veien 4
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Planen for våren 2023

Dette er planen for emnene i faget. Denne plan kan bli forandret. Detaljene om hvordan det ble, vil bli å finne på timesiden.

 

Kort sagt går faget ut på å lære seg grunnleggende fysikk og kjemi, og hvordan man kan måle fysiske og kjemiske parametre. Det blir også endel analogteknikk, slik at man skal vite hvordan et signal fra en sensor kan kobles til en datamaskin. I figuren over dekker faget alt fra venstre og inn til mikroprosessoren. Mikroprosessoren dekkes av faget datateknikk.

Faget er delt i to hovedområder: Fysikk og Kjemi. Hoveddelen vil være på fysikk. Faget vil begynne med elektrisitet og grunnleggende analogteknikk. Deretter vil det bli magnetisme, atomfysikk og halvledere. Lys og noe om kvantefysikk. Grunnstoffer og kjemiske reaksjoner.

En stor del av faget dekkes av bøkene:

•  Electronics Fundamentals 8/E av Thomas L. Floyd og David M. Bucha.   ISBN 10 0-13-509683-9.
•  Kjemi og miljølære av Nils Chr. Boye.   ISBN 978-82-05-39810-8

ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
Periodisk tabell2      
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  08.11.2022
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold