ITD12011 Fysikk og kjemi - Kjemi oppgave (1)

Oppgave: Hvor mange molekyler blir det per liter?

Anta at du har et 4,0 cl glass, som er full av etanol. Dette kaster du ut i havet. Anta nå at denne lille mengden med etanol blander seg helt jevnt i alle verdens hav. Hvor mange molekyler av etanol blir det da per liter?

Etanol har det kjemiske uttrykket: C2H5OH
Tettheten til etanol er 0,789 g/cm3 = 0,789 kg/ltr
Havets volum: 1,37·1021 liter.


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside