ITD12011 Fysikk og kjemi - Interferens oppgave

Oppgave:

Lys med bølgelengden 630 nm går gjennom et gitter med gitterkonstant d=2,0 · 10-6m. Hva et vinkelen mellom 1. og 2.ordens maksimum?

 


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside