ITD12011 Fysikk og kjemi

Kjemi oppgaver

 1. Finn koeffisientene n og m i formelen AlnOm, når det i 22,0g av det stoffet er 11,65g Al og 10,35g O.

   

 2. Finn koeffisientene n, m og l i formelen KnMnmOl, når det i 100,0 g av det stoffet er 24,75g K, 34,77g Mn og 40,48g O.

   

 3. I hvilke av de to stoffene: Magnetitt ( Fe3O4 ) og Jernspat (FeCO3), er det mest jern? - Hvor stor stor prosentdel jern er det i hver av de to stoffene?

   

 4. Hvor mye CO2 blir dannet hvis 4,0 cl etanol forbrenner. Reaksjonslikningen er:

  C2H5OH + 3·O2 —> 3·H2O + 2·CO2

   


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside