ITD12011 Fysikk og kjemi - Regning på et motstandsnettverk

Oppgave

Gitt følgende krets:

R1= 330 Ω, R2= 3K3 (3300 Ω), R3= 680 Ω, R4= 15 K (15000 Ω), R5= 9K (9000 Ω), R6= 2K2 (2200 Ω), R7= 10 K (10000 Ω), R8= 1 K (1000 Ω),
Uinn= 10,00 V

Hva blir spenningene U2, U3 og Uut?

 

ekvivalentskjemaer


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside