ITD12011 Fysikk og kjemi - Interferense oppgaver

Interferense formel: d·sinθn=n·λ ,

hvor λ er bølgelengden på lyset
n er "mode", eller "orden"
θn er vinkelen ut fra gitteret, for orden n.
d er avstanden mellom linjene (eller hullene) i gitteret. Denne avstanden kalles også "gitterkonstanten"

Interferense oppgaver

Oppgaver

 1. Fra en spalte kommer det ensfarget lys med bølgelengden 600 nm og treffer to smale spalter i innbyrdes avstand 0,10 mm. På en skjerm i avstanden 2,00 m får vi et interferensmønster. Hva er avstanden på skjermen mellom det sentrale lysmaksimum (0.orden) og 2.lysmaksimum (2.orden) til en av sidene?
   
 2. Et gitter har 500 linjer per millimeter. Vi holder gitteret foran en natriumlampe. Lyset fra natriumlampa som går gjennom gitteret, og danner et interferensmønster på en vegg, som er plasser 2,00 m fra gitteret. Avstanden mellom de to 1.ordens maksima på veggen er 1,23 m.
   
  1. Hva er gitterkonstanten?
  2. Hva er bølgelengden på lyset fra natriumslampa?

   
 3. Monokromatisk lys (= lys med kun en bølgelengde) med bølgelengden 500 nm går gjennom et gitter med en gitterkonstant på 1,2 mm. Interferensmønsteret blir fanget opp på en skjerm som står 5,4 m fra gitteret. Hva er avstanden mellom de to lysmaksima av 1.orden?
   


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside