ITD12011 Fysikk og kjemi - Kjemi oppgave (2)

Anta formelen C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O
og tettheten til propan (C3H8) er 0,508 g/cm3

Oppgave:

  1. Hvor mye (masse) CO2 blir dannet, da en 1,00 ltr. propan (C3H8) forbrenner?

  2. Hvor mye CO2 blir dannet da en 11,0 kg tank med propan forbrenner?


Tilbake til Fag ITD12011 - hovedside