Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier/Opptak Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 21 53 00
Fax 69 21 53 02

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2018

Dataingeniør-utdanningen
Onsdag: 12:15 - 14:00. Rom Aud 5 (om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 10:15 - 12:00. Rom Aud 5 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
On 10: Aud 4: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Evalueringsgruppe. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver. n1.   s.(1-39)
To 11: Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n1. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Orbitaler. periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].

Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). n2   s.(1-39)

On 17: Effekt symbol:P benevnelse: Watt [W]). P=U·I. Energi (symbol:E eller W, benevnelse: Joule [J] =[W]·[s]). E=P·t. [W]=[J]/[s]. Varmeenergi Q=c·m·Δt. Termofysikk-tabell.
Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander. n1.   s.(39-59) (78-92) (119-143) (179-203)
To 18: Fortsetter videre med denne. U1 = 5,0 V, R2= 1K5 (1500 Ω) og R3= 1000 Ω.   Indre motstand i ledninger n1. Kretstegning1
Ma 22: Kl: 08:15 - 10:00 Øvingstimer på rom E1-074, for øving 1. Stud.ass Kanyar Faraidoun Mahmoud vil være tilstede.
On 24: Likespenning (DC) og vekselspenning (AC). UPP, UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve. n1. Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Litt om sensorer. s.(341-363)
To 25: Analog Digital Converter (ADC). n1. Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   s.(989-993)  
On 31: Temperaturmåling vha Pt100 temp.sensor. n1. Balansert og ubalansert system.     s.(249-254)

Februar
To 01: Balansert og ubalansert system og forsterker. Wheatstones målebro. n1. Operasjonsforsterker LM741. Differentsialforsterker AMP02.  
To 01: kl:12:15-14:00. Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 18
Ma 05: kl:8:15-10:00. Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044, for gruppene 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
On 07: Start på kondensator og RC kretser. Kondensator: iC= C·(du/dt). Parallell og serie-kobling av kondensatorer. Imaginære tall. ZC = 1/(j2πf·C). n1. n2. n3. Matte-formler. Steprespons. (s.401-s.446)
To 08: Ingen undervisning
Ma 12: Kl: 08:15 - 10:00 Øvingstimer på rom D1-057, for øving 2. Stud.ass Kanyar Faraidoun Mahmoud vil være tilstede.
On 14: Kondensatortyper. RC kretser. Lav Pass filter (LP-filter) (s.459-s.473)
To 15: LavPass filter. semi log. semi log eks
On 21: Hver gruppe skal presentere hva som kan være aktuell å måle på Hessdalsfenomenet Alle i gruppen kommer fram til tavla, men det er nok at en presenterer forslaget. (maks tid på presentasjonen er 5 minutter). Hver gruppe skal også levere sitt forslag over hva de mener bør måles, skriftlig (til Erling). Gruppen bør også foreslå hvilke to, eller tre av disse de ønsker å gå videre med. Espen kan hjelpe til med å finne sensorer.
Gjennomgang av et
ubalansert system fra sensor til og med LP filter. I dag ble det fra Pt1000 sensor, som virker fra -30,0°C til +40°C, til og med forsterker.
To 22: Gjennomgang av et ubalansert system fra sensor til og med LP filter.  Pt1000 sensor. I dag skal vi regne på LP filteret, med grensefrekvens 100 Hz. semi log fg=100Hz. Vi kan bruke Mathlab til å tegne kurver av U2/US. Bruker mathlab filene m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot. Fasen mellom U2/US kan tegnes vha m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot

Start på Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor. Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve. n1. n2.

To 22: kl:12:15-14:00. Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 18
Ma 26: Kl: 08:15 - 10:00 Øvingstimer på rom D1-057, for øving 3. Stud.ass Kanyar Faraidoun Mahmoud vil være tilstede.
Ma 26: kl:10:15-12:00. Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044, for gruppene 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
On 28: Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor. Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve. Generator(1) (2) Motor n1. Youtube: Magnetisme. (s.299-s.334) 

Mars
To 01: Spole. Induktans. Lenz lov, Faraday's lov. Spole: uL= L·(di/dt). Steprespons på en spole n1. n2. n3.   (s.299-s.334)(s.517-s.586)
On 07: Transformatorer. og rele (2) . n1. Noe beregning på magnetiske kretser.
To 08: Litt om kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor. Start på halvledere. Periodisk tabell. n1. PN overgangen og diode. Likeretter. AC til DC. Si-dioder. Zenerdiode. Sikkerhetskrets.   n2. (s.703-s.728) (s.735-738)
Ma 12: Kl: 08:15 - 10:00 Øvingstimer på rom D1-058, for øving 4. Stud.ass Kanyar Faraidoun Mahmoud vil være tilstede.
On 14: Ingen undervisning (Erling er borte). Jobb med gruppearbeidene.
To 15: Ingen undervisning (Erling er borte). Jobb med gruppearbeidene.
On 21: Photodiode. LED. Bipolar transistor. NPN og PNP.  Transistor basic. n1. Den bipolare transistoren brukt i inverter, ttl-inverter. Digitale kretser. n2. (s.739-s.741) (s.769-772)
To 22: Digitale kretser. Darlington transistor. Felteffekt transistor.   JFet.
On 28: Påskeferie  
To 29: Påskeferie 

April
On 04: Interferens med lys, d⋅sinΘ=n⋅λ  og grunnstoffer. E=h·f=h·(c/λ).  Spektrallinjer. Double slit  wave. n1.  Planckkonstanten h=6,63·10-34[Js] - Interferensoppgaver
To 05: Kjemi Periodic table VanB periodic table Periodisk tabell (1), (2). (3) NIST-table. Nigels-table. Ob-p Tilvekst. Elektronegativitet tabell Ionekarakter n1.
On 11: Atommasse, Mol. Etanol. Verdens hav. n1Timeoppgave. Reaksjonslikninger og beregninger. Støkiometriske beregninger. Oppgaver
To 12: Timeoppgave. Start på radioaktiv stråling og kjernekraftverk. n1. n2Nuklidetabell
To 12: kl:12:15-14:00. Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 18
Ma 16: kl:08:15-10:00. Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044, for gruppene 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
On 18: Beregning på formel. Isotopes Krypton Start på "repetisjon".   n1. Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). Effekt symbol:P benevnelse: Watt [W]). P=U·I. Energi (symbol:E eller W, benevnelse: Joule [J] =[W]·[s]). E=P·t. [W]=[J]/[s]. Varmeenergi Q=c·m·Δt. Termofysikk-tabell.
Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander.
To 19: "Repetisjon". n1. Operasjonsforsterker LM741. Differentsialforsterker AMP02. Inverterende og ikke-inverterende forsterker. Balansert og ubalansert målesystem.
On 25: "Repetisjon". Magnetisme. Permeabilitet. Reluktanse. Magnetisk krets. Induktanse.
To 26: "Repetisjon".  

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014
Eksamensoppgave 2015, med løsningsforslag 2015
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016

4 timer skriftlig eksamen fredag 27. april 2018, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på sensoroppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.

ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Øvinger
Lab
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
     
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  25.04.2018
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold