Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Økonomi, språk og samf. Akademi for scenekunst Scenekunst
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2019

Dataingeniør-utdanningen
Tirsdag: 08:15 - 10:00. Rom D1-055/056 (om ikke annet er oppgitt)
    Fra 5 mars: Tirsdag 10:15 - 12:00. Rom FU1-060 (om ikke annet er oppgitt)
Fredag: 12:15 - 14:00. Rom E1-065 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
On 09: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver.
Atomet. n1.
Fr 11: Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n1. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Orbitaler. periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].   s.(1-39)
Ti 15: Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].

Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). n2 

Fr 18: Oppgave. Effekt symbol:P benevnelse: Watt [W]). P=U·I. Energi (symbol:E eller W, benevnelse: Joule [J] =[W]·[s]). E=P·t. [W]=[J]/[s]. Varmeenergi Q=c·m·Δt. Termofysikk-tabell.
Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander. n1. Motstand i ledninger n2   s.(39-59) (78-92) (119-143) (179-203)
Ti 22: Oppgave. Likespenning (DC) og vekselspenning (AC). UPP, UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve. n1. Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Litt om sensorer. s.(341-363)
Fr 25: UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve. n1. Analoge og digitale signaler. Grensesnitt.
Operasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC). n2. Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   s.(989-993)
Ti 29: Operasjonsforsterker. Ikke-inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC). n2. Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   s.(989-993)
On 30: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:10:15-12:00, for gruppene 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
kl:13:15-15:00, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19.
To 31: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:14:15-16:00, for gruppene 1, 3, 4, 5, 6, 7.

Februar
Fr 01: Operasjonsforsterker. Inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. Spenningsfølger. DAC  
Fr 01: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:14:15-16:00, for gruppe 12
Ti 05: Temperaturmåling vha Pt100 temp.sensor. n1. Balansert og ubalansert system. Operasjonsforsterker LM741. Differentsialforsterker AMP02.   s.(249-254)
Fr 08: Kl: 08:15 - 10:00 Øvingstimer på rom D1-055/056, for øving 2.
Fr 08: Wheatstones målebro. n1.
Ti 12: Start på kondensator og RC kretser. n1, n2, Matte-formler. Steprespons.
On 13: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:10:15-12:00, for gruppene 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14.
kl:13:15-15:00, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 12.
To 14: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:14:15-16:00, for gruppene 1, 3, 5, 6, 7, 13.
Fr 15: Lav Pass filter (LP-filter)n1. semi log. semi log eks. (s.459-s.473)
Ti 19: Lav Pass filter (LP-filter)n1. semi log. semi log eks. (s.459-s.473)
Fr 22: Gjennomgang av et balansert system fra sensor til og med LP filter.  Pt1000 sensor. I dag skal vi regne på LP filteret, med grensefrekvens 100 Hz. semi log fg=100Hz. Vi kan bruke Mathlab til å tegne kurver av U2/US. Bruker mathlab filene m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot. Fasen mellom U2/US kan tegnes vha m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot
Ti 26: Start på Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor. Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve. n1. n2. Youtube: Magnetisme. (s.299-s.334)
On 27: "Veilledningstimer" for lab 3 på rom DU1-044,
kl:10:15-12:00, for gruppene 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14.
kl:13:15-15:00, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 12.
To 28: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom D1-058, for øving 3.
To 28: "Veilledningstimer" for lab 3 på rom DU1-044,
kl:14:15-16:00, for gruppene 1, 3, 5, 6, 7, 13.

Mars
Fr 01: Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Noe beregning på magnetiske kretser. Spole. Induktans. Lenz lov, Faraday's lov. Spole: uL= L·(di/dt). Steprespons på en spole n1. (s.299-s.334)(s.517-s.586)
Ti 05: Rom FU1-060 kl:10:15 - 12:00. Lavpassfilter og høypassfilter vha spole. n1. n2.
Fr 08: Parallell- og seriekobling av spoler og kondensatorer. Transformatorer. n1 og rele (2) (3) . Litt om kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor.
Ti 12: Halvledere. Periodisk tabell. n1. PN overgangen og diode. Likeretter. AC til DC. Si-dioder.   n2. (s.703-s.728) (s.735-738)
On 13: "Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044,
kl:10:15-12:00, for gruppene 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14.
kl:13:15-15:00, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 12.
To 14: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom E1-065, for øving 4.
To 14: "Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 1, 3, 5, 6, 7, 13.
Fr 15: Oppgave. (1) (2). (s.739-s.741) (s.769-772)
Ti 19: Rom G1-078 - Zenerdiode. Sikkerhetskrets. Photodiode. LED.Bipolar transistor. NPN og PNP.  Transistor basic. n1. Den bipolare transistoren brukt i inverter,
Fr 22: Den bipolare transistoren brukt i ttl-inverter. Digitale kretserDarlington transistor. Felteffekt transistor.   JFet. n1.
Ti 26: Interferens med lys, d⋅sinΘ=n⋅λ  og grunnstoffer. E=h·f=h·(c/λ).  Spektrallinjer. Emmisjon, Absorpsjon. Atomic spectra. Double slit  wave. n1.  Planckkonstanten h=6,63·10-34[Js] - Interferensoppgaver
On 27: "Veilledningstimer" for lab 5 på rom DU1-044,
kl:10:15-12:00, for gruppene 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14.
kl:13:15-15:00, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 12.
To 28: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom E1-061, for øving 5.
To 28: "Veilledningstimer" for lab 5 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 1, 3, 5, 6, 7, 13.
Fr 29: Kjemi Periodic table VanB periodic table Periodisk tabell (1), (2). (3) NIST-table. Nigels-table. Elneg. Ob-p Tilvekst. Elektronegativitet tabell Ionekarakter. Bindinger. Nuklidetabell Atommasse, Mol. Etanol. Verdens hav. Oppgaver. Timeoppgave. n1 n2

April
Ti 02: Ingen undervisning (Erling er på Science Camp). Jobb med gruppearbeidene.
Fr 05: Ingen undervisning (Erling er på Science Camp). Jobb med gruppearbeidene.
Ti 09: Byttet timer med Matematikk 1. Undervisningen blir derfor i Aud 1 kl:12:15 til 14:00   Mol. Etanol. Verdens hav. Oppgaver. Timeoppgave.
To 11: Kl: 10:15 - 12:00 Øvingstimer på rom Aud 4, for øving 6.
Fr 12: Timeoppgave.  Start på repetisjon.
Ti 16: Påskeferie
Fr 19: Påskeferie
Ti 23: Rom D1-053. Repetisjon. Interferens oppgave. PN-overgangen. Diode. Likeretter. Zenerdiode. Photodiode. Magnetisme, Lorentz kraft, Hall-effekt.
Fr 26: Repetisjon. Regne denne oppgaven

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014
Eksamensoppgave 2015, med løsningsforslag 2015
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016
Eksamensoppgave 2017, med løsningsforslag 2017 (old)

4 timer skriftlig eksamen Tirsdag 30. april 2019, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på sensoroppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.

ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Øvinger
Lab
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  29.04.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold