Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Økonomi, språk og samf. Akademi for scenekunst Scenekunst
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2020

Dataingeniør-utdanningen
Tirsdag: 14:15 - 16:00. Rom G1-078 (om ikke annet er oppgitt)
Fredag: 12:15 - 14:00. Rom Aud 5 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ti 07: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver.
n1. Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n2. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Den periodiske tabell.   s.(1-39)
Fr 10: Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n1. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Orbitaler. Periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].

Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). n1, n2

Ti 14: Oppgave1, Oppgave2. Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander.
Fr 17: Motstand i ledninger. n1.

Effekt symbol: P benevnelse: Watt [W]. P=U·I. Energi (symbol:E eller W, benevnelse: Joule [J] =[W]·[s]. E=P·t. n2. Varmeenergi Q=c·m·Δt. Termofysikk-tabell.
  s.(39-59) (78-92) (119-143) (179-203)

Ti 21: Kl: 12:15 - 14:00 Øvingstimer på rom D1-055/056, for øving 1. Stud ass Oliver Lock vil være tilstede.
Ti 21: UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve.  n1 Faseforskyvning s.(341-363)
Fr 24: Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Litt om sensorer. Spenningsdeler. Målesystem. s.(969-985)  
Ma 27: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22
Ti 28: Operasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC). Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   n1. Inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. Spenningsfølger. DAC  s.(989-993)
On 29: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 11, 13, 14, 21
To 30: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 23
Fr 31:  
Fr 31: Kl: 14:15 - 16:00 Øvingstimer på rom D1-053, for øving 2. Stud ass Oliver Lock vil være tilstede.

Februar
Ti 04:  
Fr 07:  
Ma 10: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22
Ti 11: Ingen undervisning
On 12: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 7, 11, 12, 13, 14, 21
To 13: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 1, 2, 5, 17, 18, 20, 23
Fr 14:  
Ti 18:  
Fr 21:  
Ti 25:  
Fr 28:  

Mars
Ti 03:  
Fr 06:  
Ti 10:  
Fr 13:  
Ti 17:  
Fr 20:  
Ti 24:  
Fr 27:  
Ti 31:  

April
Fr 03:  
Ti 07: Påskeferie 
Fr 10: Påskeferie
Ti 14:  
Fr 17:
Ti 21:  
Fr 24:  

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014
Eksamensoppgave 2015, med løsningsforslag 2015
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016
Eksamensoppgave 2017, med løsningsforslag 2017

4 timer skriftlig eksamen Tirsdag 30. april 2019, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på sensoroppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.

ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  21.01.2020
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold