Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Økonomi, språk og samf. Akademi for scenekunst Scenekunst
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2020

Dataingeniør-utdanningen
Tirsdag: 14:15 - 16:00. Rom G1-078 (om ikke annet er oppgitt)
Fredag: 12:15 - 14:00. Rom Aud 5 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ti 07: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver.
n1. Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n2. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Den periodiske tabell.   s.(1-39)
Fr 10: Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n1. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Orbitaler. Periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].

Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). n1, n2

Ti 14: Oppgave1, Oppgave2. Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander.
Fr 17: Motstand i ledninger. n1.

Effekt symbol: P benevnelse: Watt [W]. P=U·I. Energi (symbol:E eller W, benevnelse: Joule [J] =[W]·[s]. E=P·t. n2. Varmeenergi Q=c·m·Δt. Termofysikk-tabell.
  s.(39-59) (78-92) (119-143) (179-203)

Ti 21: Kl: 12:15 - 14:00 Øvingstimer på rom D1-055/056, for øving 1. Stud ass Oliver Lock vil være tilstede.
Ti 21: UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve.  n1 Faseforskyvning. Notebook s.(341-363)
Fr 24: Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Litt om sensorer. Spenningsdeler. Målesystem. s.(969-985)  
Ma 27: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22
Ti 28: Målesystem. Operasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC). Notebook n1. Ikke-inverterende og inverterende forsterker.   s.(989-993)
On 29: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 11, 13, 14, 21
To 30: "Veilledningstimer" for lab 1 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 23
Fr 31: Analog Digital Converter Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   Summasjonsforsterker. Spenningsfølger. DAC
Fr 31: Kl: 14:15 - 16:00 Øvingstimer på rom D1-053, for øving 2. Stud ass Oliver Lock vil være tilstede.

Februar
Ti 04: Inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. DAC  n1. Balansert og ubalansert system. Wheatstones målebro. n2. Notebook   s.(249-254)
Fr 07: Start på kondensator og RC kretser. n1, n2, n3. Matte-formler. Steprespons.
Ma 10: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22
Ti 11: Ingen undervisning
On 12: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 7, 11, 12, 13, 14, 21
To 13: "Veilledningstimer" for lab 2 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 1, 2, 5, 17, 18, 20, 23
Fr 14: Lav Pass filter (LP-filter)n1, n2. semi log. semi log eks. (s.459-s.473) 
Fr 14: Kl: 14:15 - 16:00 Øvingstimer på rom D1-057, for øving 3. Stud ass Oliver Lock vil være tilstede.
Ma 17: "Veilledningstimer" for lab 3 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22
Ti 18: Gjennomgang av et balansert system fra sensor til og med LP filter.  Pt1000 sensor. I dag skal vi regne på LP filteret, med grensefrekvens 100 Hz. Differentsialforsterker AMP02 semi log fg=100Hz. Vi kan bruke Mathlab til å tegne kurver av U2/US. Bruker mathlab filene m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot. Fasen mellom U2/US kan tegnes vha m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot. Notebook
On 19: "Veilledningstimer" for lab 3 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 7, 11, 12, 13, 14, 21
To 20: "Veilledningstimer" for lab 3 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 1, 2, 5, 17, 18, 20, 23
Fr 21: Start på Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor. Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve. n1. n2. Youtube: Magnetisme. (s.299-s.334)
Ti 25: Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Noe beregning på magnetiske kretser. Notebook (s.299-s.334)(s.517-s.586)
Fr 28: Spole. Induktans. Lenz lov, Faraday's lov. Spole: uL= L·(di/dt). Steprespons på en spole n1. i(t). feil kurve.

Mars
Ti 03: Steprespons på spole (oppretting fra fredag). Lavpassfilter og høypassfilter vha spole. Høypassfilter vha kondensator. n1. n2.
Parallell- og seriekobling av spoler. Notebook
Fr 06: Transformatorer. n1 og rele (2) (3) Litt om kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor.  
Start på halvledere. Periodisk tabell. PN overgangen og diode. n2. n3. (s.703-s.728) (s.735-738)
Fr 06: Kl: 14:15 - 16:00 Øvingstimer på rom D1-053, for øving 4. Stud ass Oliver Lock vil være tilstede.
Ma 09: "Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22
Ti 10: Likeretter. AC til DC. Oppgave. (1). Notebook
On 11: "Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044,
kl:12:15-14:00, for gruppene 7, 11, 12, 13, 14, 21
To 12: "Veilledningstimer" for lab 4 på rom DU1-044,
kl:08:15-10:00, for gruppene 1, 2, 5, 17, 18, 20, 23
Fr 13: Undervisning er avlyst i dag. Gjøre ferdig oppgaven. løsning Kondensator-kurver - Zenerdiode. Sikkerhetskrets. Photodiode. LED.Bipolar transistor. NPN og PNP.  Transistor basic. n1. Den bipolare transistoren brukt i inverter
Ti 17: Selvstudium:
Ripple-spenning, Kondensator-kurver, "Forelesning"- ripplespenning
Canvas vil bli mer brukt enn denne side. 

PIN photodiode, Photodiode circuit, n1

On 18: Selvstudium:
Sikkerhetskrets, Sikkerhetskrets i ubalansert målesystem  

LED

To 19: Selvstudium:
Bipolar transistor (mp4), NPN (pdf). Bipolar-NPN-transistor (pdf), n1  

Inverter (mp4), Inverter-bipolar (pdf)

Sø 22: Selvstudium:
TTL-Inverter (mp4), ttl-Inverter(pdf), Inverter (pdf),  
Ma 23: Selvstudium:
Darlington transistor(mp4), Darlington (pdf), Darlington transistor.
On 25: Selvstudium:
Felteffekt transistor(mp4), Felteffekt transistor(pdf), Felteffekt transistor.   JFet.
To 26: Selvstudium:
Lys(mp4), Lys(pdf), Atomic spectra.
Hvilken bølgelengde er det på lyset som sendes ut, hvis energidifferansen er 3,37·10-19 J ?  
Lø 28: Selvstudium:
Bølger interferer med hverandre da de møtes. Interferense(pdf) Interferense(mp4),
Oppgave med løsning

April
Fr 03: Selvstudium: Kjemi
Grunnstoffer. Periodic table Bindinger(pdf). Bindinger(mp4).
Lø 04: Selvstudium:
Bindinger-del2(pdf).
Sø 05: Selvstudium:
Mol og masse(pdf).
Mol og masse(mp4).

Støkiometri(pdf).

Ti 07: Påskeferien som ble borte  
Ma 13: Påskeferien som ble borte    
Støkiometri(mp4).

Oppgave: 4 cl etanol i havet
Oppgaven forklart(mp4).  

Fr 17: Repetisjon: Lav Pass filter vh motstand og kondensator.
LP filter-del1, LP filter-del2. LP filter(mp4).
Sø 26: Repetisjon: Lav Pass filter vh motstand og kondensator (utgave 2).- Fokus på dempning
LP filter-del2. semi log eks. LP filter(mp4) (utgave 2).
Fr 24:  

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014
Eksamensoppgave 2015, med løsningsforslag 2015
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016
Eksamensoppgave 2017, med løsningsforslag 2017

4 timer skriftlig eksamen Onsdag 29. april 2019, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
•Alle hjelpemidler tillatt


ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  28.04.2020
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold