Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Økonomi, språk og samf. Akademi for scenekunst Scenekunst
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2021

Dataingeniør-utdanningen
Mandag: 08:15 - 10:00. Digital rom via Zoom (om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 12:15 - 14:00. Digital rom via Zoom (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ma 11: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver.
n1. Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n2. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Den periodiske tabell.   s.(1-39)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 14: Orbitaler. Periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Energibaner. Elektroner. Atomic spectra. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].   s.(11-23)

Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). n1, n2.
  s.(39-59) (78-92) (119-143) (179-203)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 18: Oppgave1 løsning. Oppgave2. løsning. Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander.

Motstand i ledninger n1
Ha papir og skrivesaker klart til timen. Dere skal trene på beregninger.
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 21: Kl.8:15-10:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09. Det er for øving 1. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 21: UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve.  n1 Faseforskyvning. tavle-notat   s.(341-363)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 25: Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Litt om sensorer. Spenningsdeler. Målesystem. Operasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC). n1 n2 n3 tavle-notat s.(969-985)  
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 28: Analog Digital Converter Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   Summasjonsforsterker. Spenningsfølger. DAC n1 tavle-notat
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  

Februar
Ma 01: Inverterende forsterker. Ikke-inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. Balansert og ubalansert system. Wheatstones målebro. n1. tavle-notat   s.(249-254)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
To 04: Kl.8:15-10:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09 . Det er for øving 2. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 04: Litt mer på balansert og ubalansert forsterker. Wheatstones målebro. n1. Start på kondensator og RC kretser. n2, n3, Matte-formler. tavle-notat
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
Ma 08: Steprespons. Lav Pass filter (LP-filter)n1, n2 tavle-notat
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
On 10: Kl.10:15-12:00 Lab 2
Rom: D1-053: Gruppenr: 6, 7, 8, 13, 19
Rom: DU1-044: Gruppenr: 1, 2, 4
To 11: Kl.08:15-10:00 Lab 2
Rom: D1-053: Gruppenr: 11, 12, 20, 21, 22, 18
Rom: DU1-044: Gruppenr: 5, 9, 15, 16
To 11: Lav Pass filter (LP-filter). semi log eks. (s.459-s.473)  tavle-notat
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
Ma 15: Gjennomgang av et balansert system fra sensor til og med LP filter.  Pt1000 sensor. I dag skal vi regne på LP filteret, med grensefrekvens 100 Hz. Differentsialforsterker AMP02 semi log fg=100Hz. Vi kan bruke Mathlab til å tegne kurver av U2/US. Bruker mathlab filene m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot. Fasen mellom U2/US kan tegnes vha m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot. tavle-notat
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
On 17: Kl.10:15-12:00 Lab 2
Rom: D1-053: Gruppenr: 10, 17, 14, 23, 24, 3,
Rom: DU1-044: Gruppenr:
To 18: Kl.08:15-10:00 Lab 3
Rom: D1-053: Gruppenr: 17, 14, 23, 24, 3,
Rom: DU1-044: Gruppenr:
To 18: Kl.12:15-14:00 Lab 3
Rom: D1-053: Gruppenr: 10, 11, 12, 20, 21, 22
Rom: DU1-044: Gruppenr: 5, 9, 15, 16
Ma 22: Start på Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor. Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve. n1. n2. Youtube: Magnetisme. tavle-notat (s.299-s.334) 
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
On 24: Kl.10:15-12:00 Lab 3
Rom: D1-053: Gruppenr: 6, 7, 8, 13, 18, 19
Rom: DU1-044: Gruppenr: 1, 2, 4, 23
To 25: Kl.8:15-10:00 Øvingstimer på Zoom: https:https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09 . Det er for øving 3. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 25: Kl.12:15-14:00 Lab 1
Rom: D1-053: Gruppenr: 10, 11, 12, 20, 21, 22
Rom: DU1-044: Gruppenr: 5, 9, 15, 16  

Mars
Ma 01: Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Noe beregning på magnetiske kretser. n1. Spole. Induktans. Lenz lov, Faraday's lov. Spole: uL= L·(di/dt). Steprespons på en spole tavle-notat (s.299-s.334)(s.517-s.586)  
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
On 03: Kl.10:15-12:00 Lab 1
Rom: D1-053: Gruppenr: 6, 7, 8, 13, 18, 19
Rom: DU1-044: Gruppenr: 1, 2, 3, 4,
To 04 : Kl.8:15-10:00 Lab 1
Rom: D1-053: Gruppenr: 14, 17, 23,
Rom: DU1-044: Gruppenr:
To 04: Lavpassfilter og høypassfilter vha spole. n1. n2. Parallell- og seriekobling av spoler. Høypassfilter vha kondensator. Kondensator-kurver Transformatorer. n3 og rele (2) (3) Litt om kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor.   tavle-notat
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 08: Start på halvledere. Periodisk tabell. PN overgangen og diode. n1, n2, tavle-notat (s.703-s.728) (s.735-738)  
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
On 10: Kl.10:15-12:00 Lab 4
Rom: D1-053: Gruppenr: 6, 7, 8, 13, 18, 19
Rom: DU1-044: Gruppenr: 1, 2, 4, 23
To 11: Kl.8:15-10:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09 . Det er for øving 4. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 11: Likeretter. AC til DC. Oppgave. (1) Oppgave 2.     Zenerdiode. Sikkerhetskrets. Photodiode. LED. tavle-notat (s.739-s.741) (s.769-772)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 15: NPN og PNP.  Transistor basic. n1. Den bipolare transistoren brukt i inverter, ttl-inverter. tavle-notat  
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
On 17 : Kl.10:15-12:00 Lab 4
Rom: D1-053: Gruppenr: 14, 17, 23, 3
Rom: DU1-044: Gruppenr:
Denne lab er utsatt pga stengt campus
To 18: Kl.8:15-10:00 Lab 4
Rom: D1-053: Gruppenr: 10, 11, 12, 20, 21, 22
Rom: DU1-044: Gruppenr: 5, 9, 15, 16
Denne lab er utsatt pga stengt campus  
To 18: Digitale kretser
Darlington transistor. Felteffekt transistor.   JFet. n1. tavle-notat  
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 22: Interferens med lys, d⋅sinΘ=n⋅λ  og grunnstoffer. E=h·f=h·(c/λ).  Spektrallinjer. Emmisjon, Absorpsjon. Atomic spectra. Double slit  wave. n1.  Planckkonstanten h=6,63·10-34[Js] - Interferensoppgaver tavle-notat
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
Ma 22: Kl.12:15-14:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09 . Det er for øving 5. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 25: Ingen undervisning pga "digital karrieredag"
Ma 29: Påskeferie 

April
To 01: Påskeferie, Skjærtorsdag 
Ma 05: Påskeferie,
To 08: Kl.8:15-10:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09 . Det er for øving 6. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 08: Kjemi Periodic table VanB periodic table Periodisk tabell (1), (2). (3) NIST-table. Nigels-table. Elneg. Ob-p Tilvekst. Elektronegativitet tabell Ionekarakter. Bindinger. Nuklidetabell Atommasse, Mol. Etanol. Verdens hav. Oppgaver. Timeoppgave. (løsning). n1, n2, n3. tavle-notat
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
Ma 12: Oppgaver. Timeoppgave. Timeoppgave-2. tavle-notat
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
To 15: Ingen forelesning
Ma 19: Repetisjon. Bla. LP-filter. HP-filter tavle-notat
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 19: Kl.12:15-14:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09 . Det er for øving 7. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
On 21 : Kl.10:15-12:00 Lab 4
Rom: D1-053: Gruppenr: 14, 17, 23, 3
Rom: DU1-044: Gruppenr:
To 22: Kl.8:15-10:00 Lab 4
Rom: D1-053: Gruppenr: 10, 11, 12, 20, 21, 22
Rom: DU1-044: Gruppenr: 5, 9, 15, 16  
To 22: Repetisjon og eksamenstips. tavle-notat
Join Zoom Meeting
Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...  
Ma 26: Ingen undervisning i dag.

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014
Eksamensoppgave 2015, med løsningsforslag 2015
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016
Eksamensoppgave 2017, med løsningsforslag 2017
Eksamensoppgave 2018, med løsningsforslag 2018

4 timer skriftlig digital eksamen (Inspera) på campus
torsdag 29 april 2021, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på prosjektoppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.


ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  26.04.2021
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold