Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Økonomi, språk og samf. Akademi for scenekunst Scenekunst
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2021

Dataingeniør-utdanningen
Mandag: 08:15 - 10:00. Digital rom via Zoom (om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 12:15 - 14:00. Digital rom via Zoom (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet på denne side.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ma 11: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer. Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver.
n1. Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n2. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Den periodiske tabell.   s.(1-39)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 14: Orbitaler. Periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Energibaner. Elektroner. Atomic spectra. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].   s.(11-23)

Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). n1, n2.
  s.(39-59) (78-92) (119-143) (179-203)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ma 18: Oppgave1 løsning. Oppgave2. løsning. Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander.

Motstand i ledninger n1
Ha papir og skrivesaker klart til timen. Dere skal trene på beregninger.
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 21: Kl.8:15-10:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09. Det er for øving 1. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 21: UP=√2·Urms. Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve.  n1 Faseforskyvning.   s.(341-363)
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
Ma 25: Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Litt om sensorer. Spenningsdeler. Målesystem. Operasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC). n1 n2 n3 tavle-notat s.(969-985)  
Join Zoom Meeting Zoom-link. ....zoom-forelesning ligger i Canvas...
To 28: Analog Digital Converter Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   Summasjonsforsterker. Spenningsfølger. DAC
Join Zoom Meeting Zoom-link.  

Februar
Ma 01:  
To 04: Kl.8:15-10:00 Øvingstimer på Zoom: https://hiof.zoom.us/j/64452268717?pwd=Y09OZ3gyTldSZExnNTJ2QWt1QnAxQT09 . Det er for øving 2. Stud.ass vil være tilstede for spørsmål.
To 04:  
Ma 08:  
On 10: Kl.10:15-12:00 Lab 2
Rom: D1-053: Gruppenr: 6, 7, 8, 13, 18, 19
Rom: DU1-044: Gruppenr: 1, 2, 3, 4
To 11: Kl.08:15-10:00 Lab 2
Rom: D1-053: Gruppenr: 10, 11, 12, 20, 21, 22
Rom: DU1-044: Gruppenr: 5, 9, 15, 16
To 11:  
Ma 15:  
On 17: Kl.10:15-12:00 Lab 2
Rom: D1-053: Gruppenr: 17, 14
Rom: DU1-044: Gruppenr:
To 18:  
Ma 22:  
To 25:  

Mars
Ma 01:  
To 04:  
Ma 08:  
To 11:  
Ma 15:  
To 18:  
Ma 22:  
To 25:  
Ma 29: Påskeferie 

April
To 01: Påskeferie, Skjærtorsdag 
Ma 05: Påskeferie,
To 08:  
Ma 12:  
To 15:  
Ma 19:  
To 22:  

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2012, med løsningsforslag 2012
Eksamensoppgave 2013, med løsningsforslag 2013
Eksamensoppgave 2014, med løsningsforslag 2014
Eksamensoppgave 2015, med løsningsforslag 2015
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016
Eksamensoppgave 2017, med løsningsforslag 2017

x timer skriftlig eksamen xxxdag YYYYY 2020, kl. 9:00 - ??:00

Hjelpemidler til eksamen:
Bestemmes senere


ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Grupper
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
     
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  25.01.2021
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold