Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
BRA veien 4
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2022

Dataingeniør-utdanningen

Tirsdag: 10:15 - 12:00. Rom G1-065 (om ikke annet er oppgitt)
Øvingstimer Tirsdag: 12:15 - 14:00. Rom G1-065 (om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 10:15 - 12:00. Rom E1-061 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet inn her.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ti 11: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer . Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver.
n1 . Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n2. Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Den periodiske tabell.   s.(1-39)

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link  . Den primære undervisningen vil foregå på zoom. Jeg vil gjennomføre den på rom G1-065 (se timeplan).
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 13: Orbitaler. Periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Energibaner. Elektroner. Atomic spectra. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C].   s.(11-23)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Den primære undervisningen vil foregå på zoom. Jeg vil gjennomføre den på rom E1-061 (se timeplan).
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ti 18: Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I). n1, n2.
Oppgave1 løsning. Oppgave2. løsning. Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander.

Motstand i ledninger n3
Ha papir og skrivesaker klart til timen. Dere skal trene på beregninger.
  s.(37-59) (76-94) (118-152) (179-203)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 20: Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve.  n1 Faseforskyvning.   s.(341-363)

Tavlenotater  

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ti 25: Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Litt om sensorer. Spenningsdeler. Målesystem.

Tavlenotater

Operasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC). n1 n2 n3 s.(969-985)  

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 27: Analog Digital Converter Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   Summasjonsforsterker. Spenningsfølger. DAC n1

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 31: Kl:10:15-12:00: "Veilledningstimer" for lab 1
rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 23.
rom DU1-043, for gruppene 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Hvilken gruppe du tilhører finner du på Canvas; Velg sider og deretter studentgrupper

Februar
Ti 01: Multimeter. Analog Digital Converter Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs   Summasjonsforsterker. Spenningsfølger. DAC
Inverterende forsterker. Ikke-inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. Balansert og ubalansert system. Wheatstones målebro. n1.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 03: Inverterende forsterker. Ikke-inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. Balansert og ubalansert system. Wheatstones målebro.   s.(249-254)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 04: Kl:8:15-10:00: "Veilledningstimer" for lab 1
rom DU1-044, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 4.
rom DU1-043, for gruppene 20, 24, 25
Ma 07: Kl:10:15-12:00: "Veilledningstimer" for lab 2
rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 23.
rom DU1-043, for gruppene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21.
Hvilken gruppe du tilhører finner du på Canvas; Velg sider og deretter studentgrupper
Ti 08: Start på kondensator og RC kretser. n1, n2, Matte-formler.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 10: Ingen undervisning  
Fr 11: Kl:8:15-10:00: "Veilledningstimer" for lab 2
rom DU1-044, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 4.
rom DU1-043, for gruppene 20, 24, 25, 27
Ti 15: Steprespons. Lav Pass filter (LP-filter)n1, n2 Semilog

Tavlenotater

Mathlab

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 17: C-verdier. R-verdier Beregning av LP-filter. - Bruker mathlab filene m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot. Fasen mellom Uut/Uinn kan tegnes vha m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot.
(s.459-s.473) 

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 21: Kl:10:15-12:00: "Veilledningstimer" for lab 3
rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 23.
rom DU1-043, for gruppene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22.
Hvilken gruppe du tilhører finner du på Canvas; Velg sider og deretter studentgrupper
Ti 22: Gjennomgang av et balansert system fra sensor til og med LP filter.  Pt1000 sensor. I dag skal vi regne på LP filteret, med grensefrekvens 100 Hz. Differentsialforsterker AMP02 semi log fg=100Hz. Vi kan bruke Mathlab til å tegne kurver av U2/US. Ubalansert system

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 24: Start på Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor. Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve. n1. n2. Youtube: Magnetisme. Motor. Generator. (s.299-s.334) 

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 25: Kl:8:15-10:00: "Veilledningstimer" for lab 3
rom DU1-044, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 21, 4.
rom DU1-043, for gruppene 20, 24, 25, 26, 27

Mars
Ti 01: Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Noe beregning på magnetiske kretser. n1. Spole. Induktans. Lenz lov, Faraday's lov. Spole: uL= L·(di/dt). Steprespons på en spole HD.
(s.299-s.334)(s.517-s.586)  

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 03: Steprespons på en spole. Lavpassfilter vha spole. n1. n2.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ma 07: Kl:10:15-12:00: "Veilledningstimer" for lab 4
rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 23.
rom DU1-043, for gruppene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22.
Hvilken gruppe du tilhører finner du på Canvas; Velg sider og deretter studentgrupper
Ti 08: Høypassfilter vha spole. Parallell- og seriekobling av spoler. Høypassfilter vha kondensator.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 10: Litt om kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor. Transformatorer. n1 og rele (2) (3)

Halvledere. Periodisk tabell. PN overgangen og diode.
Likeretter. AC til DC. Oppgave. (1) Oppgave 2.   n2 n3
(s.703-s.728) (s.735-738)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 11: Kl:8:15-10:00: "Veilledningstimer" for lab 4
rom DU1-044, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 21, 4.
rom DU1-043, for gruppene 20, 24, 25, 26, 27
Ti 15: PN overgangen og diode.
Likeretter. AC til DC. Oppgave. (1) Oppgave 2.   n2 n3
Zenerdiode. Sikkerhetskrets. Photodiode. LED. (s.739-s.741) (s.769-772)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
Time 1 Time 2

To 17: NPN og PNP.  Transistor basic. n1. Den bipolare transistoren brukt i inverter, ttl-inverter. Digitale kretser.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
Desverre virket ikke Zoom med opptak i dag. Derfor finnes det ikke noe opptak av forelesningen. Jeg tror alt skal virke til neste gang.  

Ma 21: Kl:10:15-12:00: "Veilledningstimer" for lab 5
rom DU1-044, for gruppene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 23.
rom DU1-043, for gruppene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22.
Hvilken gruppe du tilhører finner du på Canvas; Velg sider og deretter studentgrupper
Ti 22: Digitale kretser
Darlington transistor.
Phototransistor.
Felteffekt transistor.   JFet. n1.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesningen for 2.time ligger i Canvas...
 

To 24: Lys. Interferens med lys, d⋅sinΘ=n⋅λ  og grunnstoffer. E=h·f=h·(c/λ).  Spektrallinjer. Emmisjon, Absorpsjon. Atomic spectra. (2). Hessdalen. (2). Double slit  wave. n1.  Planckkonstanten h=6,63·10-34[Js] - Interferensoppgaver

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 25: Kl:8:15-10:00: "Veilledningstimer" for lab 5
rom DU1-044, for gruppene 15, 16, 17, 18, 19, 21, 4.
rom DU1-043, for gruppene 20, 24, 25, 26, 27
Ti 29: Interferensoppgaver

Kjemi Periodic table VanB periodic table Periodisk tabell (1), (2). (3) NIST-table. Nigels-table. Elneg. Ob-p Tilvekst. Elektronegativitet tabell Ionekarakter. Bindinger. Nuklidetabell Atommasse, n1, n2,

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 31: Atommasse, Oppgaver. Mol. Etanol. Verdens hav. Timeoppgave.
Timeoppgave-2. n1.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

April
Ti 05: Støkiometriske beregninger. Oppgaver. Etanol. Verdens hav. Timeoppgave.
Timeoppgave-2.

Tavlenotater  

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 07: Etanol. Verdens hav. Timeoppgave.
Timeoppgave-2.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Ti 12: Påskeferie
To 14: Påskeferie 
Ti 19: Repetisjon. Wheastone målebro. Balansert og ubalansert system.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 21: Repetisjon. Gjennomgan av eksamen for 2017.

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ti 26: Repetisjon. Magnetisme.

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom G1-065 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 28: Repetisjon. Lys.

---- ----- ----
Undervisningen vil kunne følges på Zoom: Join Zoom Meeting Zoom-link  . Jeg vil sterkt anbefale deg å møte til undervisningen på rom E1-061 (se timeplan). Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom.  

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016
Eksamensoppgave 2017, med løsningsforslag 2017
Eksamensoppgave 2018, med løsningsforslag 2018
Eksamensoppgave 2019, med løsningsforslag 2019

4 timer skriftlig digital eksamen (Inspera) på campus
Mandag 2. mai 2022, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på prosjektoppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.


ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
Periodisk tabell2      
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  28.04.2022
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold