Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
 
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for lærerutdanning Lærerutdanning og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
BRA veien 4
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

postmottak@hiof.no

 
 
  Fag ITD12011 - Fysikk og kjemi
 

 Timeoversikt våren 2023

Dataingeniør-utdanningen

Tirsdag: 12:15 - 14:00. Rom E1-074 (om ikke annet er oppgitt)
Øvingstimer Fredag 09:15-11:00 - Rom E1-074 (om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 08:15 - 10:00. Rom E1-074 (om ikke annet er oppgitt)

Det kan bli labtimer og øvingstimer som kan gå utover de oppsatte timene.
Det kan også bli noen ekstratimer. Det blir skrevet inn her.


Denne farge gjelder sider i boka: Electronics Fundamentals 8/E
Denne farge gjelder sider i boka: Kjemi og miljølære

Januar
Ti 10: Inntroduksjon til faget og praktiske orienteringer . Obligatoriske øvinger og lab. Prosjektoppgaver.
Atomet, med atomkjerne og elektroner i skall utenfor atomkjernen. n1 Protoner og nøytroner i atomkjernen. Protoner er positiv ladd (+). Elektroner er negativt ladd (-). Den periodiske tabell. n2   s.(1-39)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link .
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 12: Ny side i Canvas. Trykk på "Sider"
Orbitaler. Periodisk tabell. Electron config. Tilvekst. Energibaner. Elektroner. Atomic spectra. Pos og neg ladning tiltrekker hverandre. Ladning (symbol: Q, benevnelse: Coulomb [C]). Elementærladning e= 1,60·10-19[C]. n1
  s.(11-23)
  s.(37-59) (76-94) (118-152) (179-203)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link .
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ti 17: Definisjon av strøm. Symbol: I eller i, I=Q/t, benevnelse: Ampere [A]. [A]=[C]/[s]. Definisjon av spenning. Symbol: U eller u (Eventuellt: V eller v), U=W/Q, benevnelse: Volt [V]. [V]= [J]/[C]. Motstand. Symbol: R, benevnelse: Ohm [Ω]. Ohms lov ( U=R·I).
Kirchoffs strømlov. n1, n2,
  s.(37-59) (76-94) (118-152) (179-203)

Tavlenotater

 

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link .
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 19: Oppgave1 løsning. Oppgave2. løsning. Kirchoffs strømlov. Kirchoffs spenningslov. Serie- og parallellkobling av motstander.

Motstand i ledninger. n1

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link .
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 20: Øvingstimer for øving 1  
Ti 24: Frekvens f, Spenning u(t)=a·sin(2πft). Sinuskurve. Faseforskyvning. n1, s.(341-363)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link .
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Ti 24: kl:8:15-10:00 i rom DU1-044: Lab 1 for gruppe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15
To 26: Analoge og digitale signaler. Grensesnitt. Målesystem. Analog Digital Converter
Samplingstid (=punktprøvingstid), samplingsfrekvens (=punkprøvingsfrekvens), konverteringstid. Høyeste frekvens i signalet: fs. Punktprøvingsfrekvens: fp. Nyquist teorem: fp>= 2·fs

Operasjonsforsterker. Analog Digital Converter (ADC).
n1,
n2,
n3,
s.(969-985)  

Tavlenotater

 

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Fr 27: kl:10:15-12:00 i rom DU1-044: Lab 1 for gruppe: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
Ti 31: Inverterende forsterker. Ikke-inverterende forsterker. Summasjonsforsterker. DAC n1

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Februar
To 02: Litt om sensorer. Spenningsdeler. Spenningsfølger.
Balansert og ubalansert system. Wheatstones målebro.
Pt1000 sensor n1.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 03: Rom E1-074 kl:10:15-12:00 Øvingstimer for øving 2  
Ti 07: kl:8:15-10:00 i rom DU1-044: Lab 2 for gruppe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15
Ti 07: Forsyningspenning på Wheatstone's målebro. Start på kondensator og RC kretser. n1, n2, Matte-formler. Steprespons.

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 09: Ingen forelesning  
Fr 10: kl:10:15-12:00 i rom DU1-044: Lab 2 for gruppe: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
Ti 14: Steprespons. Lav Pass filter (LP-filter)n1, n2 Semilog    Semilog-color

Mathlab

Simulering  

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
...zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 16: C-verdier. R-verdier Beregning av LP-filter. - Bruker mathlab filene m-fil amplitude som kalles av denne m-fil amplitudeplot. Fasen mellom Uut/Uinn kan tegnes vha m-fil fase som kalles av denne m-fil faseplot.
(s.459-s.473) 

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
...zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 17: Rom E1-074 kl:10:15-12:00 Øvingstimer for øving 3  
Ti 21: kl:8:15-10:00 i rom DU1-044: Lab 3 for gruppene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15
Ti 21:

Gjennomgang av et balansert system fra sensor til og med LP filter.  Pt1000 sensor. I dag skal vi regne på LP filteret, med grensefrekvens 100 Hz. Differentsialforsterker AMP02 semi log fg=100Hz. Vi kan bruke Mathlab til å tegne kurver av U2/US. Ubalansert system

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

To 23:

Start på Magnet. Magnetisme. Magnetisk flux (Φ) og magnetisk fluxtetthet (B). B=Φ/A. Weber [Wb], Tesla [T], Gauss [G]. (1 [T] = 10000 [G]). Lorentz kraft (2). Halleffekt sensor.
Youtube: Magnetisme. Motor. Generator. (s.299-s.334) 
n1, n2,  

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 24: kl:10:15-12:00 i rom DU1-044: Lab 3 for gruppene: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16
Ti 28: Motor. Generator (2) Permeabilitet. Permeabilitet i vakum µ0= 4·π·10-7 [Wb/At·m]. Reluktanse ℜ. Indusert spenning. Uind=B·l·v. B-felt. H-felt. BH-kurve.
Magnetisk feltintensitet (H). B=µ·H. Noe beregning på magnetiske kretser.
Spole. Induktans. Lenz lov, Faraday's lov. Spole: uL= L·(di/dt).
n1, n2,
(s.299-s.334) (s.517-s.586)  

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...
 

Mars
To 02: Spole: uL= L·(di/dt).
HD. Transformator. Rele.
Steprespons på en spole. Lavpassfilter vha spole. Høypassfilter vha spole. 
Parallell og seriekobling av spoler. Litt om kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor.
n1, n2,

Tavlenotater

Orientering fra ledelsen i starten av 2.time

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 03: Rom E1-074 kl:10:15-12:00 Øvingstimer for øving 4  
Ti 07: kl:8:15-10:00 i rom DU1-044: Lab 4 for gruppene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15
Ti 07: Lavpassfilter vha spole. Høypassfilter vha spole. 
Parallell og seriekobling av spoler. Litt om

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 09: Kapasitive og induktive sensorer. Kapasitiv sensor.

Halvledere. Periodisk tabell. PN overgangen og diode.
n1, n2
(s.703-s.728) (s.735-738)  

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 10: kl:10:15-12:00 i rom DU1-044: Lab 4 for gruppene: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16
Ti 14: Studentevaluering. Fyll ut skjemaet.

Likeretter. AC til DC. Oppgave. (1) Oppgave 2. (2)

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

To 16: Likeretter.
Zenerdiode. Sikkerhetskrets. Photodiode. LED.

NPN og PNP.  Transistor basic. n1. Den bipolare transistoren brukt i inverter, ttl-inverter. Digitale kretser.  

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.
....zoom-forelesning ligger i Canvas...

Fr 17: Rom E1-074 kl:10:15-12:00 Øvingstimer for øving 5  
Ti 21: kl:8:15-10:00 i rom DU1-044: Lab 5 for gruppene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15
Ti 21 NPN og PNP.  Transistor basic. n1. Den bipolare transistoren brukt i inverter, ttl-inverter. Digitale kretser.   (s.769-s.773) (s.792-801)

Tavlenotater  

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.

To 23: Den bipolare transistoren brukt i Digitale kretser.  

Darlington transistor. Phototransistor.
Felteffekt transistor.   JFet. n1.  

Tavlenotater

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.

Fr 24: kl:10:15-12:00 i rom DU1-044: Lab 5 for gruppene: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16
Ti 28: Felteffekt transistor.   JFet.

Lys. Interferens med lys, d⋅sinΘ=n⋅λ  og grunnstoffer. E=h·f=h·(c/λ).  Spektrallinjer. Emmisjon, Absorpsjon. Atomic spectra. (2). Hessdalen. Double slit  wave. n1.  Planckkonstanten h=6,63·10-34[Js] - Interferensoppgaver  

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.

To 30:  

---- ----- ----
Undervisningen vil foregå på rom E1-074.
Hvis du ikke kan møte der, skal det være mulig å følge undervisningen på Zoom: Join Zoom Meeting
Zoom-link.

Fr 31: Rom E1-074 kl:10:15-12:00 Øvingstimer for øving 6  

April
Ti 04: Ingen forelesning Påskeferie
To 06: Ingen forelesning Påskeferie  
Ti 11:  
To 13:  
Fr 14: Rom E1-074 kl:10:15-12:00 Øvingstimer for øving 7  
Ti 18:  
To 20:  

Ti 25:  
To 27:  

Tidligere eksamensoppgaver:
Eksamensoppgave 2016, med løsningsforslag 2016
Eksamensoppgave 2017, med løsningsforslag 2017
Eksamensoppgave 2018, med løsningsforslag 2018
Eksamensoppgave 2019, med løsningsforslag 2019
Eksamensoppgave 2020, med løsningsforslag 2020
Eksamensoppgave 2021, med løsningsforslag 2021

4 timer skriftlig digital eksamen (Inspera) på campus
onsdag 3 mai 2023, kl. 9:00 - 13:00

Hjelpemidler til eksamen:
• To A4-ark (4 sider) med egne notater.
• Ikke-kommuniserende kalkulator.
• Din gruppes besvarelse på prosjektoppgaven, hvis den ble levert i tide, og er godkjent. Den blir delt ut på eksamen.


ITD12011 LINKER

Fagbeskrivelsen
Hovedsiden
Timeoversikt
Timenotater
Oppgaver
Plan

 
Fysikk

Ledningsevne
George Simon Ohm
Ohm
Fargekode
Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff's stømlov
Kirchhoff's spenningslov
El.nikk verden 1, 2
Strømhjulet
     
     


 
Kjemi

Valence electrons
Sensorer
Thermo couple teori
Periodisk tabell      
Periodisk tabell2      
     
  
Diverse
Dekadisk prefiks
     
     
     

 
Oppdatert av Erling Strand  23.03.2023
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i Østfold Studentsamskipnaden i Østfold Studentorganisasjonen i Østfold