Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2019
 

 Timeoversikt høsten 2019

  
Tirsdag: 12:15 - 14:00  (Rom E1-062, om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 08:15 - 10:00  (Rom E1-062, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
Ma 27 : Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse. Fart og akselerasjon.
Formelark, Fysikktabeller
On 29 : Kap. 1 - Bevegelse. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene 1) v=v0 + a·t 2) s=v0·t + ½·a·t2. 3) s= ((v0 + v)/2)·t   4) v2 - v02 = 2·a·s      Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26

September
Ma 03 : Regn oppgavene: 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26.  
On 05 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Tyngdekraft. Se på oppgavene: 2.03, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25 
Ma 10 : Regn oppgavene: 2.15, 2.24, 2.25 Start på Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikkSe på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08
On 12 : Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309
Ma 17 : Regn oppgavene: 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309
On 19 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom E1-074. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller.
Ma 24 : Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og mekanisk energi. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08
On 26 : Videre på energi. Effekt. Virkningsgrad. Se på oppgavene: 4.12, 4.23, 4.26, 4.27

Oktober
Ma 01 : Se på oppgave: 4,27. Start på kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.01, 5.02, 5.05, 5.06,     Prøven er ferdig rettet og vil bli delt ut.
On 03 : kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.07, 5.09, 5.10, 5.304, 5.312
Ma 08 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
On 10 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Ma 15 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
On 17 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Ma 22 : Repetisjon av kap 4 og 5. Se på oppgavene: 5.312, 5.316, 5.318, 5.323, 4.303, 4.313, 4.315, 4.329, 4.336, 4.337, 4.363
On 24 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom E1-074. Prøven omhandler kap. 4 og 5. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller.
Ma 29 : Kap. 6 Fysikk i væsker og gasser. Massetetthet, trykk Se på oppgavene: 6.02, 6.03, 6.06, 6.09     Prøven er ferdig rettet og vil bli delt ut.
On 31 : Kap 6 Oppdrift Se på oppgavene: 6.13, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21

November
Ma 05 : Erling bortreist. Ingen undervisning. Løs oppgaver.  
On 07 : Noe fra kap 6. Oppgavene 6.17, 6.20, 6.21
Ma 12 : Kap. 7 Termofysikk Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18 Fast form, Væsker, Gasser.
On 14 : Se på oppgavene: 7.06, 7,08, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.18
Ma 19 : Repetisjon av kap 6 og 7. Se på oppgavene: 7.20, 7,22, 7,318, 7.319, 7.324, 7.327, 7.341. - 6.301, 6.302, 6.304, 6.312, 6.314, 6.323, 6.325, 6.348, 6.356
On 21 : Ny tid Obligatorisk prøve. Det blir på rom G1-065, fra 12:15 til 14:00. Prøven omhandler kap. 6 og 7. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller.

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2019
 

 Timeoversikt våren 2019

  
Tirsdag: 10:15 - 12:00  (Rom D1-053, om ikke annet er oppgitt.)
Torsdag: 12:15 - 14:00  (Rom D1-053, om ikke annet er oppgitt.)

 
masse
Januar 2019
Ti 08 : Kap.9 - Bølger  Se på: 9.02, 9.03, 9.08, 9.09, 9.10, 9.12       Interf   Interference   Youtube-wave
To 10 : kap. 9 Interferens. Se på: 9.20, 9.21, 9.22.
Ti 15 : Se på: 9.22 Spectra.  Start på kap. 10 - Atomfysikk Se på oppgavene: 10.03, 10.04, 10.06 
To 17 : Se på oppgavene: 10.303, 10.311, 10.320, 10.330, - 9.301, 9.303, 9.304, 9.305, 9.314, 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333
Ti 22 : Se på oppgavene: 9.319, 9.323, 9,326, 9.331, 9.333
To 24 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom FU1-060, fra 12:15 til 14:00. Prøven omhandler kap. 9 og 10. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller.
Ti 29 : Kap. 11 Kjernefysikk. Se på oppgavene: 11.08, 11.09, 11.12, 11.19 og 11.20 - Prøven er ferdig rettet og blir utdelt.
To 31 : Se på oppgavene: 11.11, 11.12, 11.19, 11.20, 11.306, 11.307

Februar 2019
Ti 05 : Se på oppgavene: 11.11, 11.12
Kap. 13 Kjemiske stoffer og reaksjoner. Elektronegativitet metaller. skall Se på oppgavene: 13.12, 13.27, 13.28,
To 07 : Ingen undervisning
Ti 12 : Kun en time i dag. Se på oppgavene: 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341
To 14 : Se på oppgavene: 13.321, 13.334, 13.335, 13.338, 13.340, 13.341 + Oppgave: Anta at 44,0 [g] propan (C3H8) forbrenner. Hvor mye masse CO2 blir da dannet? Gå ut fra den balanserte likningen: C3H8 + 5·O2 -> 3·CO2 + 4·H2O
Ti 19 : Se på oppgavene: 11.318, 11.325, 11.334
To 21 : Obligatorisk prøve.   Det blir på på rom FU1-060, fra 12:15 til 14:00. Prøven omhandler kap. 11 og 13. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt fysikktabeller.
Ti 26 : undervisning er ferdig
To 28 : Ekstraprøve

Mars 2019
Ti 05 :  
To 07 :  
Ti 12 :  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand   20.06.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold