Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
Vennligst vent
English Ansatte Kontakt Send epost Intranett
Aktuelt Studier Om høgskolen Student Bibliotek IT-drift
 
Avdeling for informasjonsteknologi Informasjonsteknologi Avdeling for helse og sosialfag Helse- og velferd Avdeling for ingeniør- og realfag Ingeniørutdanning Avdeling for l&aeling;;rerutdanning Lærerutdanning Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Samf.fag, økonomi og språk Akademi for scenekunst Scenekunst Videreutdanning
 
KONTAKTINFO

Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi
Remmen
1757 Halden
Tlf. 69 60 80 00

post-it@hiof.no

 
 
  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2019
 

 Timeoversikt høsten 2019

  
Tirsdag: 12:15 - 14:00  (Rom E1-062, om ikke annet er oppgitt)
Torsdag: 08:15 - 10:00  (Rom E1-062, om ikke annet er oppgitt)

Denne farge gjelder sider i boka:
 "Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok" av Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes.
Fysikktabeller

August
Ti 27 : Kap. 1 - Bevegelse. SI-systemet. Enheter og konstanter. Dekadiske prefikser. Symboler, benevnelse. Fart og akselerasjon.
Formelark, Fysikktabeller
To 29 : Kap. 1 - Bevegelse. Bevegelsesligninger ved konstant akselerasjon. Utledning av formlene 1) v=v0 + a·t 2) s=v0·t + ½·a·t2. 3) s= ((v0 + v)/2)·t   4) v2 - v02 = 2·a·s      Regn oppgavene: 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26

September
Ti 03 : Regn oppgavene: 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26
To 05 : Først 1.24, 1.25, 1.26, deretter start på Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Newtons lover. Tyngdekraft. Se på oppgavene: 2.03, 2.07, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
Ti 10 : Kap.2 - Kraft og bevegelse 1 Regn oppgavene: 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25 Start på Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk.
To 12 : Kap. 3 Arbeidsmetoder i fysikk. Se på oppgavene: 3.05, 3.06, 3.08
Ti 17 : Regn oppgavene: 1.309, 1.312, 1.313, 1.314, 1.322, 1.325, 1.329, 1.330, 1.332, 1.335, 2.309, 2.313, 2.322, 2.337, 2.341, 2.342, 2.345, 3.308, 3.309
To 19 : Obligatorisk prøve. Det blir på rom FU1-060. Prøven omhandler kap. 1, 2 og 3. Husk å ta med "ikke-kommuniserende" kalkulator. Du får utdelt formelark og Fysikktabeller, og ark til å skrive på
Ti 24 : Kap. 4 Energi. Arbeid, kinetisk energi, potensiell energi og mekanisk energi. Se på oppgavene: 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.08
To 26 : Videre på energi. Effekt. Virkningsgrad. Se på oppgavene: 4.12, 4.23, 4.26, 4.27

Oktober
Ti 01 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
To 03 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
Ti 08 : Erling bortreist (er på Science Camp): Ingen undervisning. Løs oppgaver
To 10 : kap.5 Bevegelsesmengde. Se på oppgavene: 5.01, 5.02, 5.05, 5.06
Ti 15 :    
To 17 :  
Ti 22 :  
To 24 :  
Ti 29 :  
To 31 :  

November
Ti 05 :  
To 07 :  
Ti 12 :  
To 14 :  
Ti 19 :  
To 21 :  

  Fag ITD01515 - Tress fysikk 2020
 

 Timeoversikt våren 2020

  
Xdag: ??:15 - ??:00  (Rom ???, om ikke annet er oppgitt.)
Ydag: ??:15 - ??:00  (Rom ???, om ikke annet er oppgitt.)

 
masse
Januar 2020
X :  
Y :  
X :  
Y :  
X :  
Y :  
X :  
Y :  

Februar 2020
X :  
Y :  
X :  
Y :  
X :  
Y :  
X :  
Y :  

Mars 2020
X :  
Y :  
X :  


ITD01515 LINKER

Fagplan
Hovedsiden
Timeoversikt

 
FYSIKK

Dekadiske prefikser
Fysikknett
Bohr's atommodell
Periodisk tabell
SI units
X-ray 
ANDRE

Cappelen fysikk
Cappelen forkurs fysikk

Formelark
Fysikktabeller

 
 
Oppdatert av Erling Strand   17.09.2019
Ved feil/mangler - kontakt: Erling Strand
Høgskolen i ØstfoldStudentsamskipnaden i ØstfoldStudentorganisasjonen i Østfold